Севлиевско поле

котловина в България

Севлиевското поле (или Севлиевската котловина) е долинно разширение на река Росица и притоците ѝ Видима (ляв), Лопушница (десен) и Чопарата (десен) в Средния Предбалкан.[1]

Полето е разположено между северните разклонения на Черновръшки рид на юг, платото Стражата на изток, Микренските височини на запад и Севлиевските височини на север.[1]

Цялата дължина на котловината от запад на изток е около 40 км, а ширина ѝ – 12 – 15 км. Котловинното дъно лежи на 250 – 300 м н.в. Покрай реките Росица и Видима широко развити са речните тераси.[1]

Климатът е умереноконтинентален, като през зимния сезон често се наблюдават температурни инверсии. Преобладаващите почви са сиви горски, а покрай реките – алувиални. Земите в котловината са добре стопански усвоени. Отглеждат се основно пшеница, царевица и лозя.[1]

В центъра на Севлиевската котловина е разположен град Севлиево, а около него още няколко десетки села.[1]

През котловината преминават участъци от 3 пътя от Държавната пътна мрежа:

В близост до село Горна Росица е изграден мотополигона „Горна Росица“.[1]

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране