Гòрна Росѝца е село в Северна България, община Севлиево, област Габрово.

Горна Росица
България
42.9444° с. ш. 25.1233° и. д.
Горна Росица
Област Габрово
42.9444° с. ш. 25.1233° и. д.
Горна Росица
Общи данни
Население661 души[1] (15 март 2024 г.)
26,8 души/km²
Землище24,65 km²
Надм. височина221 m
Пощ. код5448
Тел. код067395
МПС кодЕВ
ЕКАТТЕ16376
Администрация
ДържаваБългария
ОбластГаброво
Община
   кмет
Севлиево
Иван Иванов
(ГЕРБ; 2011)
Кметство
   кмет
Горна Росица
Лалчо Златев
(БСП, ПБСД, ДСХ, ...)
Горна Росица в Общомедия

География

редактиране

Село Горна Росица се намира на около 9 km юг-югоизточно от град Севлиево и 18 km запад-северозападно от град Габрово. Разположено е в южната част на Севлиевското поле, край левия бряг на река Росица при вливането в нея на десния ѝ приток река Лопушница. Климатът е умереноконтинентален, почвите са алувиални и алувиално-ливадни.[2] През селото минава третокласният републикански път III-4402. Надморската височина в центъра на селото при църквата е около 233 m.

В землището на Горна Росица има 2 микроязовира.[2][3]

Населението на село Горна Росица, наброявало 1854 души при преброяването към 1934 г., намалява до 961 към 1985 г. и 615 (по текущата демографска статистика за населението) към 2019 г.[4]

В горите около селото има много дивеч – диви прасета, сърни и зайци; срещат се и много диворастящи гъби – булка, печурка и манатарка.

Наименование и етнос

редактиране

Сведения за селото има от втората половина на XVI век. През 1662 г. турският пътешественик Евлия Челеби го споменава като мюсюлманско село с името Русдере. През XIX век селото се нарича Дерелѝи. След Освобождението през 1878 г. турското му население се изселва, а в него се заселват българи от съседните планински селища.[2]

През 1934 г. дотогавашното село Дерелии[5] е преименувано на Горна Росица[6].

Църквата „Свети Архангел Михаил“ в село Горна Росица (тогава Дерелии) е построена през 1885 г., а на следващата година е осветена от митрополит Партений. През 1932 г. на мястото на западното кубе е построена железобетонна камбанария, тогава е направена и каменна ограда на църковния двор. През 1935 г. е поставена и желязна порта. През 1940 г. покривните плочи са заменени с цигли. През 1957 г. е извършен голям ремонт на целия храм.[7]

Началото на Народното основно училище в село Горна Росица се поставя през 1878 г. с откриването на българско училище в една килия до джамията в тогавашното село Дерелии. През 1881 г. се построява отделна стая за учениците в общинския хамбар. Обучението в нея се води до 1887 г., когато до църквата се построява нова сграда за училище, състояща се от три класни стаи и учителска стая. Новото училище носи името „Свети свети Кирил и Методий“. В това училище, в отделната стая в общинския хамбар и в някои частни къщи учениците се обучават до 1936 г. През 1937 г. се построява нова сграда със 7 големи стаи, в която от тогава нататък се помещава училището. През учебната 1972 – 1973 г. училището е осмокласно. През 1991 г. от наименованието на училището отпада думата „народно“. От 1 юли 2000 г. Основното училище „Свети свети Кирил и Методий“ се преобразува в начално училище. Началното училище „Свети свети Кирил и Методий“ в село Горна Росица се закрива със заповед РД-14-125 от 28 юни 2002 г. на Министерството на образованието и науката (ДВ, бр. 68 от 16 юли 2002 г.).[8]

Читалище

редактиране

За Народното читалище „Васил Левски – 1900“ в село Горна Росица могат да се срещнат различни години на създаване – приета е 1900 г. и тя фигурира като част от името му. За създаването му основен принос имат с инициативата и дейността си учителите в тогавашното училище. След края на Първата световна война разрасналата се читалищна библиотека се премества от училището в помещение на местната кооперация, която в онези години започва да дарява средства на читалището. Съществен е фактът, че активните членове на кооперацията са и активни членове на читалището. Нов етап в развитието на читалището в селото настъпва след 1938 г., когато местната потребителна кооперация „Подкрепа“ построява своя сграда, в която се прави и театрален салон със сцена, ползвана от младежите в Горна Росица за театрална самодейност. През Втората световна война театралният салон обаче е превърнат в полицейски участък. През 1948 г. се прави несполучлив опит да се построи сграда за читалището. Сградата, в която се помещават кметството, читалището и театралният салон на Горна Росица, е завършена през 1960 г. и открита на 5 декември 1965 г. Сградата разполага със салон за театрални представления и кинопрожекции с 450 места, библиотека, заседателна зала, административни помещения за кметството, както и помещения за магазини и заведения. През втората половина на ХХ век се създават различни състави към читалището на Горна Росица – театрален състав, битов хор, естрадно-сатиричен състав, фото клуб, акордеонен оркестър и класове за изучаване на акордеон и пиано, детска фолклорна група и смесена фолклорна група „Горноросишки бисери“.[9]

Потребителна кооперация

редактиране

През май 1911 г. се основава Земеделско спестовно заемно дружество „Подкрепа“ – село Горна Росица с дейност влогонабиране и кредитиране на членовете си със заеми. През ноември 1919 г. дружеството се преименува на Кредитна кооперация „Подкрепа“ – село Горна Росица с дейност влогонабиране, кредитиране на членовете си със заеми и общи продажби. През декември 1947 г. кооперацията приема типовия устав на всестранна кооперация и се преименува на Всестранна кооперация „Подкрепа“ – село Горна Росица със стопанска дейност: търговия със стоки за потребление и обществено хранене, изкупуване на селскостопански произведения, производства от местно значение и представителство на БНБ за влогонабиране. През септември 1952 г. кооперацията приема типовия устав на селкооп и се преименува на Селкооп „Подкрепа“ – село Горна Росица със същата стопанска дейност. През февруари 1958 г. кооперацията се преименува на Потребителна кооперация „Подкрепа“ – село Горна Росица. Дейността ѝ се изразява в: търговия със стоки за потребление, обществено хранене, изкупуване на селскостопански произведения, хлебопроизводство, изваряване на ракия и сушене на сливи, а от 1960 г. – и месодобив. През периода 1959 – 1974 г., кооперацията построява собствена сграда, обзавежда магазини за хранителни стоки, текстил, домашни потреби и други. Открити са ресторант и сладкарница. През юни 1980 г. кооперацията е ликвидирана в съответствие с решение за реорганизиране на дейността и ликвидиране на потребителните кооперации и създаване на селищни кооперативни съвети без юридическа самостоятелност към Районната потребителна кооперация „Наркооп“ – Севлиево[10].[11]

Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) „Иван Гюдженов“се създава на 30 септември 1950 г. На 1 януари 1959 г. ТКЗС в селата Шумата, Батошево, Горна Росица, Яворец, Драгановци и Гъбене се обединяват в едно стопанство – Обединено трудово кооперативно земеделско стопанство (0ТКЗС) „Иван Гюдженов“ – село Горна Росица. През февруари 1959 г. ОТКЗС „Иван Гюдженов“ – село Горна Росица се преструктурира и от него се отделят и създават: 1. ОТКЗС „Иван Гюдженов“ – село Горна Росица с териториите на бившите ТКЗС в селата Шумата, Батошево и Горна Росица; 2. ОТКЗС – село Яворец с териториите на бившите ТКЗС в селата Яворец и Драгановци; 3. ТКЗС – село Гъбене с територията на бившето ТКЗС – село Гъбене. Към 1 януари 1959 г. в стопанството се развива растениевъдство (полевъдна дейност, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, бубарство, оформление на ливади и други) и животновъдство (говедовъдство, овцевъдство, птицевъдство и други). Разкрити са странични дейности и спомагателни предприятия като: мелници, дъскорезница, коларо-железарска работилница, сарашка работилница, пясъчни кариери и други. Открива се винарска изба, мандра, сушилня за плодове и зеленчуци и други. През 1970 г. ТКЗС става член на новообразувания Аграрно-промишлен комплекс (АПК) „Росица“ – Севлиево. През 1972 г. ТКЗС – село Горна Росица се обединява с ТКЗС – село Яворец. С Решение на ОНС – Габрово от 1 януари 1978 г. ТКЗС – село Горна Росица се преобразува в Клоново стопанство към АПК „Росица“ – Севлиево, като кооперативната собственост се преобразува в държавна. От 1 януари 1984 г. Клоновото стопанство се преименува на Животновъдна фуражна бригада – село Горна Росица. От 1 януари 1988 г. Животновъдната фуражна бригада се преименува на Селскостопанска бригада. С Решение на Управителния съвет (УС) от 7 юли 1989 г. АПК „Росица“ – Севлиево се преобразува в Дружествена фирма „Еделвайс“, в чийто състав влиза и Селскостопанската бригада – село Горна Росица. От 1 ноември 1989 г. Селскостопанска бригада – село Горна Росица прекратява членството си във фирмата и образува Колективно земеделско стопанство. С решение на годишно събрание, от 14 март 1990 г. стопанството се преименува на ТКЗС – село Горна Росица.

С Решение на Окръжния съд – Габрово № 1686 от 17 септември 1992 г. се вписва в кооперативния регистър прекратяване и обявяване в ликвидация на стопанството и се определя ликвидационен съвет.[12] През 1995 г. по разпоредби в ЗСПЗЗ[13] дейността на ликвидационните съвети е прекратена и стопанството е заличено от регистъра на окръжния съд.

Здравен участък

редактиране

Селски здравен участък се създава в село Горна Росица през 1921 г. като „Участъкова здравна служба“.[14] След 1944 г. към здравния участък се откриват амбулатория, родилен дом и женска консултация, както и зъболекарски кабинет. Родилният дом и женската консултация работят до 1958 г., когато са закрити поради намалелия брой на родилките. През 1959 г. при сформирането на новите окръзи[15] Селският здравен участък в село Горна Росица поема и ръководството на здравните участъци в селата Батошево и Шумата. Това продължава до 1970 г., когато тези села се обособяват в отделни общини. Сградата на здравния участък е строена през 1950 г.[16]


Обществени институции

редактиране

Село Горна Росица към 2020 г. е център на кметство Горна Росица.[17][18]

В селото към 2020 г. има:

Забележителности

редактиране
 • На около 2,5 km от селото, западно край пътя за Севлиево, се намира Мотополигон „Горна Росица“, посочван за най-доброто трасе за мотокрос в света[23].
 
Пистата на мотополигона в Горна Росица


Личности

редактиране

В Горна Росица са родени няколко български интелектуалци и хора на изкуството:

Източници и бележки

редактиране
 1. www.grao.bg
 2. а б в г Енциклопедия „България“, том 2, стр. 136, Издателство на БАН, София, 1981 г.
 3. Агенция по геодезия, картография и кадастър, Кадастрална карта на България, село Горна Росица, поземлени имоти 16376.276.151 и 16376.118.218, язовири Архив на оригинала от 2018-09-08 в Wayback Machine., към 2020 г. Забележка: За да проверите информацията, отворете в сайта на АГКК раздела „Кадастрална карта на България“ и въведете посочен кадастрален идентификатор на поземлен имот (например, 16376.276.151) в полето „Ключови думи“ към картата.
 4. Справка за населението на с. Горна Росица, общ. Севлиево, обл. Габрово
 5. Справка за с. Горна Росица, общ. Севлиево, обл. Габрово към 03.03.1878 г.
 6. Справка за с. Горна Росица, общ. Севлиево, обл. Габрово към 14.08.1934 г.; Събитие: промяна на наименование
 7. ИСДА, фонд 331К; Църковно настоятелство при църква „Св. Архангел Михаил“ – с. Горна Росица, Габровско (1886 – 1944); История на фондообразувателя
 8. ИСДА, фонд 1094; Народно основно училище – с. Горна Росица, Габровско (1994 – 2002); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 9. Вестник Росица; Тридневен двоен празник събра стотици гости в с. Горна Росица, 17.09.2020
 10. Решение на Окръжния народен съвет – Габрово с протокол № 10 от 25 септември 1979 г. и протокол № 1912 от 28 ноември 1979 г. на изпълнителния комитет на Окръжен кооперативен съюз – Севлиево
 11. ИСДА, фонд 245; Потребителна кооперация „Подкрепа“ – село Горна Росица, Габровско (1944 – 1980); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 12. ИСДА, фонд 404; Трудово-кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) – с. Горна Росица, Габровско (1950 – 1958; 1970 – 1995); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 13. § 28, ал. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. – ДВ, бр. 45 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 1996 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 124 от 1997 г.)
 14. Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Габрово (1944 – 2014 г.), стр. 621; Селски здравен участък – с. Горна Росица
 15. Указ № 29 от 22.01.1959 г. За ново административно деление на територията на Народна република България и за създаване на временни окръжни изпълнителни комитети
 16. ИСДА, фонд 1217; Селски здравен участък – с. Горна Росица (1945 – 2000); История на фондообразувателя
 17. Справка за събитията за кметство Горна Росица, общ. Севлиево
 18. Интегрирана информационна система на държавната администрация, Административен регистър, Област Габрово, Кметство Горна Росица
 19. Детайлна информация за читалище „Васил Левски – 1900“, село Горна Росица, община Севлиево, област Габрово
 20. Информационна карта за 2019 г., читалище „Васил Левски – 1900“, село Горна Росица, община Севлиево, област Габрово
 21. Българска православна църква, Структура, Епархии, Великотърновска епархия, Храмове, Севлиевска духовна околия, село Горна Росица[неработеща препратка].
 22. Български пощи, Пощенски станции, област Габрово, 5448 Горна Росица // Архивиран от оригинала на 2019-11-29. Посетен на 2020-11-21.
 23. GabrovoNews, 11.10.2011, Мотополигон „Горна Росица“
 24. Николов, Цветан. Световно признание за мотоспорта в България // БНР, 18.11.2011. Посетен на 12.09.2022.

Външни препратки

редактиране