Серниста киселина

химично съединение

Сернистата киселина (среща се и като сериста киселина[1]) е химично съединение с формула H2SO3. Представлява средно силна киселина. Няма доказателства, че съществува в разтвор, но молекулата е засичана в газова фаза.[2] Сернистата киселина е междинно съединение при образуването на киселинен дъжд от серен диоксид.[3]

При опит да се концентрира разтвор на киселината чрез изпарение, за да се получи безводна серниста киселина, тя се разпада. При охлаждане на клатрат SO2·5+34H2O, тя кристализира, след което при 7 °C се разгражда. Следователно, H2SO3 не може да бъде изолирана.

Свойства редактиране

Киселината има средна сила:

 
 

Съществува само в разредени водни разтвори (не е изолирана в свободно състояние):

 

Сернистата киселина и солите ѝ са силни редуктори:

 

При взаимодействие с още по-силни редуктори, може да играят ролята на окислител:

 

Начини на получаване редактиране

Серниста киселина може да се получи когато се разтвори серен диоксид във вода или при реакцията на сярна киселина с динатриев сулфит. редактиране

Приложение редактиране

Водни разтвори на серен диоксид, който понякога се нарича серниста киселина, се използват като редукционни агенти и като дезинфекционни средства. Използва се и за консервиране на някои храни.[4]

Серистата киселина спредпазва от образуването на бактерии и гъбички в храните.

Серистата киселина намира приложение в произвеждането на опаковки за хранителни продукти.

Серистата киселина се използва и за премахване на нежелани петна по дрехите.

Серистата киселина се използва при процеса на преработка на мед, за да се отдели медта от другите материали.

Серистата киселина намалява възпаленията, особено в случаи на заболявания на дихателната система.

Източници редактиране

  1. Неорганична химия
  2. Generation and Characterization of Sulfurous Acid (H2SO3) and of Its Radical Cation as Stable Species in the Gas Phase // Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 27 (11). 1988. DOI:10.1002/anie.198815331. с. 1533 – 1534.
  3. McQuarrie, Rock. General Chemistry. 2nd. New York, W.H. Freeman and Company, 1987. ISBN 0-7167-1806-5. с. 243.
  4. Sulfurous Acid. U.S. Department of Agriculture.