Отваря главното меню

Сечение (теория на множествата)

(пренасочване от Сечение)
Сечение на две множества:

Под сечение на две множества А и В разбираме множеството и .

За операцията сечение на множества важат комутативният и асоциативният закон;

- .

- .

Между операциите обединение и сечение важат дистрибутивните закони:

- .

- .

Вижте същоРедактиране