Сложно смесено изречение

Сложно смесено изречение е сложно изречение, в което някои от съставящите го прости изречения са свързани съчинително, а други – подчинително. Сложното смесено изречение съдържа най-малко три предикативни центъра (сказуеми).

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране