Сложно съставно изречение

Сложното съставно изречение с подчинено изречение е вид сложно изречение. То съдържа едно главно изречение (синтактично независимо и равноправно) и едно или повече подчинени изречения (те са зависими спрямо главното изречение и съществува връзка между тях).

Съществуват няколко вида сложни съставни изречения – сложно съставно с подчинено подложно, определително, допълнително и обстоятелствено. Всяко от тях има пунктуационни особености при съюзните връзки и интонацията.

  • Сложно съставно с подчинено определително изречение – подчиненото изречение изпълнява службата на определение спрямо главното изречение и пояснява име (съществително, прилагателно, числително или местоимение). Подчиненото определително изречение се отнася за съществително име в главното изречение. Пример: Къщата, която построих, се намира в планината. В случая „която“ е съюз, който ни помага да открием подчиненото изречение, а именно – „която построих“. „Къщата се намира в планината.“ е главното изречение, защото може да се отдели от подчиненото и да се използва напълно самостоятелно. Подчиненото е оградено със запетайки и е подчинено определително, защото „която“ пояснява име, а именно – „къщата“ в главното изречение. Задаваме въпрос, чийто отговор трябва да е подчиненото изречение, за да направим проверка. „Коя КЪЩА се намира в планината?“ – къщата, която построих.
  • Сложно съставно с подчинено допълнително изречение – подчиненото изречение пояснява сказуемото, влиза в групата на сказуемите и се открива с въпросите: Какво? Що? По аналогичен начин откриваме и кое изречение по вид е подчинено допълнително. Пример: Видях, че Стефан влезе в стаята. Откриваме подчинителния съюз „че“ и съответно подчиненото изречение, което е въведено с този съюз. Отново задаваме такъв въпрос, чийто отговор да е подчиненото изречение. Какво ВИДЯХ (глагол)? – че Стефан влезе в стаята. Подчиненото допълнително изречение задължително се изисква от глагола в главното 
  • Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение – пояснява сказуемото откъм време, място, цел, причина, количество, степен, начин и др. „Стефан ще ти каже, когато иска.“ „Стефан ще ти каже.“ е главно и въпросът трябва да е зададен, така че „когато иска“ да е отговорът. „КОГА ще ми каже Стефан“ – „когато иска“..
  • Сложно съставно с подчинено подложно изречение – подчиненото изречение играе ролята на подлог спрямо главното. Това означава, че в главното липсва подлог. Подложните изречения се откриват най-лесно, защото просто подлогът в изречението липсва. „Който пее, зло не мисли.“; "Навън вали и под земя