Просто изречение се нарича изречение, което изразява само една мисъл, съдържа само едно съждение, въпрос или подбуда. В простото изречение има само един предикативен център, приписващ признак на предмет.[1]

Видове прости изречения Редактиране

В зависимост от това, дали са изградени от една, или от две главни часи (подлог и сказуемо), простите изречения се делят на едносъставни и двусъставни:

Примери: Съмна се. Тих вятър. Да. Е? Джаста-праста!

В зависимост от това, дали изреченията са изградени само от главни части, или има и второстепенни, различаваме два вида прости изречения:

  • Кратки прости изречения – изградени са само от главни части на изречението. Примери: „Слънцето грее.“, „Тих вятър.“ и т.н.
  • Разширени прости изречения – в тях присъстват и второстепенни части. Примери: „Слънцето грее жарко.“, „Тих ветрец леко подуха.“ и т.н.

Източници Редактиране

  1. Петър Пашов, Практическа българска граматика, Държавно издателство „Народна просвета“, София, 1989 г., стр. 240.

Вижте също Редактиране