Просто изречение се нарича изречение, изразяващо само една мисъл (съждение, въпрос или подбуда).[1]

Според броя на главните части (подлог и сказуемо) простите изречения са два вида:

Примери: Съмна се. Тих вятър. Да. Е? Джаста-праста!
Примери: Котката се протегна. Петър се върна весел.

Според наличието или отсъствието на второстепенни части има също два вида прости изречения:

  • Кратки прости изречения – изградени са само от главни части.
Примери: Есен. Слънцето грее. Тихо е.
  • Разширени прости изречения – съдържат и второстепенни части.
Примери: Ранна есен. Слънцето грее ярко. Тихо е навсякъде.

Източници редактиране

  1. Петър Пашов, Практическа българска граматика, ДИ „Народна просвета“, София, 1989 г., стр. 240.

Вижте също редактиране