Согдийският език е мъртъв ирански език, говорен в Согдиана (долината на река Зеравшан в съвременен Узбекистан и Таджикистан) и в градовете Самарканд, Пенджакент и Фергана. Класифицира се като североизточен ирански език. Изчезва напълно към 9 век, а съвременният ягнобски език е негов най-близък сроден език.

Согдийски език
Страна мъртъв език
Регион Средна Азия
Брой говорещи изчезнал към 9 век
Систематизация по Ethnologue
-Индоевропейски
.-Индоирански
..-Ирански
...-Източноирански
....-Североизточни ирански
.....→Согдийски
В бр. #15 на Етнолог липсва запис за езика.
Предложената систематизация е примерна.
ISO 639-2 sog
ISO 639-3 sog
Согдийски език в Общомедия

Согдийският език е изключително важен от езиковедска гледна точка, тъй като притежава богата литература (християнски, будистки и манихейски религиозни текстове) и се изпозва за сравнителни изследвания заедно със средноперсийския и партския език.

ПисменостРедактиране

Писмените паметници на согдийски език използват арамейско писмо в комбинация с пиктограми на арамейски думи, които означават същото понятие на согдийски. Согдийското писмо се възприема впоследствие от уйгурите и монголите.

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране