Солунско благотворително братство

патриотична, културно-просветна и благотворителна обществена организация на македонски българи от град Солун и околията му

Солунското благотворително братство „Св. Кирил и Методий“ е патриотична и благотворителна обществена организация на македонски българи от района на Солун, съществувала в българската столица София преди и след Първата световна война.

Солунско благотворително братство
Устав на братството, 1929 година
Устав на братството, 1929 година
Информация
Типблаготворителна организация
Положениенесъществуваща
СедалищеСофия
Езицибългарски
РъководителЩерю Божинов, Лазар Божинов
ЧленовеАлександър Самарджиев
Солунско благотворително братство в Общомедия

История редактиране

 
Устав, с. 1
 
Устав, с. 1

Братството е формирано през 1909 година от бежанците емигранти от Солунско, Воденско, Гевгелийско, Дойранско. До октомври 1911 година станалпредседател на братството е Димитър Янев.[1]

При началото на Балканската война в София доброволци от Солунското братство участват във формирането на Трета солунска дружина от Македоно-одринското опълчение.

На 3 ноември 1918 година бежанците от Солунско в София се събират на първото си събрание след войната. Участват над 80 делегати и избират ръководство с председател Иван Хаджиниколов и подпредседател Андон Димитров.[2] Делегати от братството на учредителния събор на македонските бежански братства от ноември 1918 година са Иван Хаджиниколов и Андон Димитров.[3]

На 1 януари 1925 година братството си избира настоятелство в състав Щерю Божинов (председател), Г. Гаврилов (подпредседател), Д. Дамянов (касиер) и съветници М. Думбалаков, Н. Янев и К. Мирчев.[4]

На събрание от 21 март 1926 година е решено патронен празник на братството да е деня на „Св. св. Кирил и Методий“. Изработено е дружествено знаме с пчела от едната страна. Избрано е ръководство в състав Щерю Божинов, Атанас Ангелов, Александър Семерджиев, Никола Дамянов, Никола Константинов, Петър Иванов и Антон Антонов.[2]

В средата на 1926 година е образувана Солунска женска културно-просветна и благотворителна дружба към братството. В нейното настоятелство влизат Лазарова (председател), Зорка Весова, А. Николова, А. Лазарова, Люба Христова, М. Божинова и И. Сълплиева.[5]

След края на Първата световна война дългогодишен председател на братството е Щерю Божинов.[6] По това време касиер на братството е Александър Самарджиев.[7] На 5 март 1931 година Щерю Божинов си подава оставката като председател поради голямата си заетост като член на Националния комитет на македонските братства.[8] Новото ръководство е в състав Божин Димитров (председател), Борис Белазелков (подпредседател), Никола Пейнерджиев (секретар), Никола Дамянов (касиер) и съветници Симеон Кавракиров, Анастас Христов и Методий Пиперевски.[8]

През 1936 година е избрано ръководство в състав Кочо Аврамов Солев, Йосиф Гиновски Раев, Михаил Костов Битраков, Антон Георгиев Ангелов, Лазар Димитров Божинов, Михаил Николов Кузманов, Симеон Мишев, Гавраил Гавраилов и Антон Антонов.[9]

По-късно председател на братството е Лазар Божинов.[7] По време на Втората световна война братството поддържа близки връзки със Солунския български клуб.

Бележки редактиране

  1. Димитров, Божидар. Димитър Янев – революционер и просветител // Бюлетин на Съюза на македонските културно-просветни дружества в България VIII (11). София, СМКПДБ – Централно ръководство, 1974. с. 15.
  2. а б Райчевски, Стоян. Бежанците от Македония и техните братства в България. София, Издателство „Захарий Стоянов“, 2016. с. 606.
  3. Палешутски, Костадин. Македонското освободително движение след Първата световна война (1918 – 1924). София, Издателство на Българската академия на науките, 1993. ISBN 954-430-230-1. с. 65.
  4. Хроника // „Независима Македония“ III (93). София, СМЕО, 16 януари 1925. с. 3.
  5. Хроника // „Независима Македония“ IV (172). София, СМЕО, 20 август 1926. с. 3.
  6. Тодоров, Кирил. Героят от Прилеп Йордан Чкатров в драматично време за ВМРО (Летопис за живота и дейността му), Благоевград, 2015, с. 117.
  7. а б ЦДА, ф.1960к, оп.1, а.е.32, л.3
  8. а б Протокол № 3 от 5 март 1931 г. на Настоятелството на Солунското благотворително братство. ДАА-ЦДА, ф. 847К, оп. 10, а.е. 3, л. 6-7
  9. Райчевски, Стоян. Бежанците от Македония и техните братства в България. София, Издателство „Захарий Стоянов“, 2016. с. 607.