Национален комитет на македонските братства

Националният комитет на македонските братства е ръководният орган на Съюза на македонските емигрантски организации - най-многочислената и ръководна организация на македонската емиграция в България.[1]

Национален комитет на македонските братства
Информация
Тип изпълнителен орган
Правно положение несъществуваща
Организация-майка Съюз на македонските емигрантски организации
Седалище София
Официални езици български

ПредседателиРедактиране

Име Родно място Дати
Иван Каранджулов Прилеп 1918 - 1922
Владимир Кусев Кукуш 1923 - 1924
Константин Д. Станишев Кукуш 1924 - 1932
Димитър Михайлов Битоля[1] 1932 - 1933
Георги Кондов София 1933 - 1934[2]

Състави на КомитетаРедактиране

Комитет от януари 1926 г.
Име Родно място Позиция
Константин Д. Станишев Кукуш председател
Велко Думев Воден подпредседател
Лазар Киселинчев Косинец подпредседател
Наум Якимов Охрид секретар
Георги Кондов Прилеп секретар
Никола Габровски Крушево секретар
Христо Попантов Ваташа член
Димитър Янев Енимахале член
Петър Ачков Прилеп член
Манчо Димитров Емборе член
Кръстю Теодосиев[2] Лазарополе[3] член
Спиро Константинов Щип член[2]
Комитет от февруари 1928 г.
Име Родно място позиция
Константин Д. Станишев Кукуш председател
Йордан Мирчев Велес
Велко Думев Воден
Никола Габровски Крушево
Евтим Спространов Охрид
Наум Якимов Охрид
Георги Кондов Прилеп
Васил Василев Емборе
Иван Хаджов Струга
Манчо Димитров Емборе
Георги Апостолов Крива паланка
Благой Димитров Емборе
Йосиф Кондов Солун
Никола Гацев[2] Воден
Комитет от ноември 1929 г.
Име Родно място Позиция
Константин Д. Станишев Кукуш председател
Васил Василев Емборе
Велко Думев Воден
Йордан Мирчев Велес
Георги Кондов Прилеп
Георги Апостолов Крива паланка
Никола Габровски Крушево
Манчо Димитров Емборе
Козма Георгиев Смилево
С. Панев Прилеп
Иван Трифонов Бабчор
Спиро Гайдарджиев Скопие
Тодор Хаджистоянов Велес[2]
Комитет от 1931 г.
Име Родно място Позиция
Константин Д. Станишев Кукуш председател
Димитър Михайлов Битоля[2]
Йордан Ачков Прилеп
Васил Василев Емборе
Козма Георгиев Смилево
Манчо Димитров Емборе
Георги Апостолов Крива паланка
Иван Трифонов Бабчор
Щерю Божинов Солун
Благой Димитров Емборе
Никола Гацев Воден
Станимир Топуков Кратово[4]
Комитет от 1932 г.
(заедно със запасните и Контролната комисия)
Име Родно място Позиция
Димитър Михайлов Битоля председател
Георги Кондов Прилеп
Димитър Поппандов Ваташа
Филип Манолов Дебрец подпредседател
Никола Габровски Крушево
Андон Пиперевски Щип
Христо Зографов Велес
Козма Георгиев Смилево
Щерю Божинов Солун
Атанас Димитров Черешово
Георги Николов Костурско
Благой Димитров Емборе
Георги Совичанов Битоля
Петър Марков Загоричани
Димитър Томчев[4] Солунско
Комитет от 1933 г.
Име Родно място позиция
Георги Кондов Прилеп председател
Козма Георгиев Смилево
Христо Зографов Велес
Никола Габровски Крушево
Павел Димитров Прилеп
Стефан Димитров Солун
Щерю Божинов Солун
Георги Османков Щип
Иван Дорев Пътеле
Петър Марков Загоричани[4]
Комитет от 1934 г.
(само новите членове)
Име Родно място Позиция
Никола Коларов Дупница
Георги Белев Охрид
Владимир Мавродиев Гайтаниново
Величко Стоянов
Христо Лисичков Богданци
Андрей Кожухаров[4] Скопие

БележкиРедактиране