Национален комитет на македонските братства

ръководен орган на Съюза на македонските емигрантски организации

Националният комитет на македонските братства е ръководният орган на Съюза на македонските емигрантски организации – най-многочислената и ръководна организация на македонската емиграция в България.[1]

Национален комитет на македонските братства
Националният комитет и хърватски усташки гости. Горе: Георги Кондов, Васил Василев, Велко Думев, Никола Габровски, Борис Антонов, Сотир Нанев, Манчо Димитров; среден ред: Лазар Киселинчев, Анте Павелич, Константин Станишев, Густав Перчец, Никола Якимов; долен ред: Станимир Топуков, Иван Хаджов
Информация
Типизпълнителен орган
Положениенесъществуваща
Част отСъюз на македонските емигрантски организации
СедалищеСофия
Езицибългарски

Председатели редактиране

 
Окръжно на Националния комитет за Свети Дух - празника на Македония, подписано от Димитър Мирчев и Евтим Спространов, 6 юни 1935 година
 
Протокол от Решение на Политбюро на БКП от 15 март 1947 година за македонските емигрантски институции: „Националният македонски емигрантски комитет, като ръководен център на емигрантските братства, да се саморазпусне“
Име Родно място Дати
Иван Каранджулов Прилеп 1918 - 1923
Владимир Кусев Кукуш 1923 - 1925
Константин Д. Станишев Кукуш 1925 - 1932
Димитър Михайлов Битоля[1] 1932 - 1933
Георги Кондов София 1933 - 1934[2]
Димитър Мирчев Прилеп 1934-1936[3]
Коста Николов Вирче към 1941[4] - 1944
Георги Саракинов Саракиново 1944-1947[5]
Васил Ивановски Головраде 1947-1953[6]

Състави на Комитета редактиране

Комитет от ноември 1918 г.
Име Родно място Позиция
Иван Каранджулов Прилеп председател
Божирад Татарчев Ресен подпредседател
Димитър Михайлов Битоля подпредседател
Георги Баждаров Горно Броди
Никола Стоянов Дойран
Тодор Павлов Скопие
Константин Д. Станишев Кукуш[7][8]
Комитет от януари 1923 г.
Име Родно място позиция
Владимир Кусев Прилеп председател
Милан Дамянов Козица подпредседател
Туше Делииванов Кукуш подпредседател
Йордан Анастасов Кавадарци секретар
Иван Хаджиниколов Кукуш касиер
Наум Христов Горно Неволяни съветник
Методи Гелев съветник
Никола Иванов съветник
Стоян Симеонов Велес съветник
Апостол Христов Галичник съветник
Коста Николов Ресен съветник
Владимир Бульов Крушево съветник[9]
Комитет от 1924 г.
Име Родно място позиция
Владимир Кусев Прилеп председател
Милан Дамянов Козица подпредседател
Методи Гелев член
Велко Думев Воден член
Никола Габровски Крушево член
Димитър Янев Енидже Вардар член
Христо Попантов Ваташа член
Наум Гьондов София член
Димитър Палчев Косинец член
Ив. Иванов член
Борис Антонов Крива паланка член
Панчо Накашев Щип член[10]
Комитет от януари 1926 г.
Име Родно място Позиция
Константин Д. Станишев Кукуш председател
Велко Думев Воден подпредседател
Лазар Киселинчев Косинец подпредседател
Наум Якимов Охрид секретар
Георги Кондов Прилеп секретар
Никола Габровски Крушево секретар
Христо Попантов Ваташа член
Димитър Янев Енидже Вардар член
Петър Ачков Прилеп член
Манчо Димитров Емборе член
Кръстю Теодосиев[2] Лазарополе[11] член
Спиро Константинов Щип член[2]
Комитет от февруари 1928 г.
Име Родно място позиция
Константин Д. Станишев Кукуш председател
Йордан Мирчев Велес
Велко Думев Воден
Никола Габровски Крушево
Евтим Спространов Охрид
Наум Якимов Охрид
Георги Кондов Прилеп
Васил Василев Емборе
Иван Хаджов Струга
Манчо Димитров Емборе
Георги Апостолов Крива паланка
Благой Димитров Емборе
Йосиф Кондов Солун
Никола Гацев[2] Воден
Комитет от ноември 1929 г.
Име Родно място Позиция
Константин Д. Станишев Кукуш председател
Васил Василев Емборе
Велко Думев Воден
Йордан Мирчев Велес
Георги Кондов Прилеп
Георги Апостолов Крива паланка
Никола Габровски Крушево
Манчо Димитров Емборе
Козма Георгиев Смилево
Сотир Нанев Прилеп
Иван Трифонов Бабчор
Спиро Гайдарджиев Скопие
Тодор Хаджистоянов Велес[2]
Комитет от 1931 г.
Име Родно място Позиция
Константин Д. Станишев Кукуш председател
Димитър Михайлов Битоля[2]
Йордан Ачков Прилеп
Васил Василев Емборе
Козма Георгиев Смилево
Манчо Димитров Емборе
Георги Апостолов Крива паланка
Иван Трифонов Бабчор
Щерю Божинов Солун
Благой Димитров Емборе
Никола Гацев Воден
Станимир Топуков Кратово[12]
Комитет от 1932 г.
(заедно със запасните и Контролната комисия)
Име Родно място Позиция
Димитър Михайлов Битоля председател
Георги Кондов Прилеп
Димитър Поппандов Ваташа
Филип Манолов Дебрец подпредседател
Никола Габровски Крушево
Андон Пиперевски Щип
Христо Зографов Велес
Козма Георгиев Смилево
Щерю Божинов Солун
Атанас Димитров Черешово
Георги Николов Костурско
Благой Димитров Емборе
Георги Совичанов Битоля
Петър Марков Загоричани
Димитър Томчев[12] Воден
Комитет от 1933 г.
Име Родно място позиция
Георги Кондов Прилеп председател
Козма Георгиев Смилево
Христо Зографов Велес
Никола Габровски Крушево
Павел Димитров Прилеп
Стефан Димитров Солун
Щерю Божинов Солун
Георги Османков Щип
Иван Дорев Пътеле
Петър Марков Загоричани[12]
Комитет от 1934 г.
(само новите членове)
Име Родно място Позиция
Никола Коларов Дупница
Георги Белев Охрид
Владимир Мавродиев Гайтаниново
Величко Стоянов Дебър
Христо Лисичков Богданци
Андрей Кожухаров[12] Скопие
Временен комитет след 19 май 1934 г.
Име Родно място позиция
Димитър Мирчев Прилеп председател
Константин Пазов Прилеп подпредседател
Димитър Спространов Охрид секретар
Владимир Мицев Крушево касиер
Туше Делииванов Кукуш съветник
Иван Захариев съветник
Божин Димитров съветник
Янко Тасев Нерези съветник
Ефрем Белдедов Берово съветник
Александър Йосифов[3] съветник
Комитет към юни 1941 г.
Име Родно място Позиция
Коста Николов Вирче председател
Стефан Бидиков Кратово секретар
Александър Йосифов касиер
Стамат Стаматов Дренок съветник
Христо Миладинов Струга съветник
Ангел Тодоров Кочанско съветник
Александър Самарджиев Просечен съветник[4]
Комитет от май 1942 г.
Име Родно място Позиция
Коста Николов Вирче председател
Филип Манолов Дебрец първи председател
Христо Шалдев Гумендже втори председател
Христо Миладинов Струга секретар
Александър Йосифов касиер
Михаил Генадиев Битоля съветник
Тодор Попадамов Прилеп съветник
Стефан Бидиков Кратово съветник
Александър Самарджиев Просечен съветник
Спиро Василев Загоричани съветник
Кръстю Стоянов съветник
Георги Саракинов Саракиново съветник
Милан Попов съветник[13]
Временен комитет след 9 септември 1944 г.
Име Родно място Позиция
Георги Саракинов Саракиново председател
Христо Калайджиев Енидже Вардар подпредседател
Борис Михов Велес секретар
Георги Динишев Долни Тодорак секретар[5]
Комитет след 1 юни 1947 г.
Име Родно място Позиция
Васил Ивановски Головраде председател
Ангел Динев Смоквица подпредседател
Кръстю Костов подпредседател
Георги Абаджиев Дойран секретар
Никола Врингов Емборе касиер
Асен Кожаров Неврокоп отговорник
Михаил Сматракалев Сяр отговорник
Христина Къцева отговорник
Радой Спасов отговорник
Петър Хаджиделев Кукуш член
Христо Кляшев Жупанища член
Никола Пейнерджиев член[6]

Бележки редактиране

 1. а б Михайловъ, Иванъ. Спомени, томъ IV. Освободителна борба 1924 – 1934 г. (продължение). Indianapolis, IN, USA, Western Newspaper Publishing Co., Inc., 1973. с. 468.
 2. а б в г д е Михайловъ, Иванъ. Спомени, томъ IV. Освободителна борба 1924 – 1934 г. (продължение). Indianapolis, IN, USA, Western Newspaper Publishing Co., Inc., 1973. с. 469.
 3. а б Гребенаров, Александър. Легални и тайни организации на македонските бежанци в България (1918 – 1947). София, Македонски научен институт, 2006. ISBN 9789548187732. с. 276.
 4. а б ЦДА, ф.1960к, оп.1, а.е.32, л.1-2
 5. а б Гребенаров, Александър. Легални и тайни организации на македонските бежанци в България (1918 – 1947). София, Македонски научен институт, 2006. ISBN 9789548187732. с. 368.
 6. а б Гребенаров, Александър. Легални и тайни организации на македонските бежанци в България (1918 – 1947). София, Македонски научен институт, 2006. ISBN 9789548187732. с. 390 - 391.
 7. Палешутски, Костадин. Македонският въпрос в буржоазна Югославия 1918-1941. София, Издателство на Българската академия на науките, 1983. с. 83.
 8. Гоцев, Димитър. Солунското примирие. Борбата срещу ограбването на България. - в: Колектив. Национално-освободителното движение на македонските и тракийските българи 1878-1944. Том 3. София, МНИ, 1997. с. 385.
 9. Гребенаров, Александър. Легални и тайни организации на македонските бежанци в България (1918 – 1947). София, Македонски научен институт, 2006. ISBN 9789548187732. с. 122.
 10. Гребенаров, Александър. Легални и тайни организации на македонските бежанци в България (1918 – 1947). София, Македонски научен институт, 2006. ISBN 9789548187732. с. 154.
 11. Важни свидетелства за разединениетона македонската емиграция през 1928 година // Сите българи заедно. Посетен на 26 октомври 2020 г.
 12. а б в г Михайловъ, Иванъ. Спомени, томъ IV. Освободителна борба 1924 – 1934 г. (продължение). Indianapolis, IN, USA, Western Newspaper Publishing Co., Inc., 1973. с. 470.
 13. Гребенаров, Александър. Легални и тайни организации на македонските бежанци в България (1918 – 1947). София, Македонски научен институт, 2006. ISBN 9789548187732. с. 288.