Специализирани агенции на ООН

Специализираните агенции на ООН са самостоятелни международни организации, свързани с Организацията на обединените нации чрез специално споразумение за сътрудничество. Специализираните агенции се създават на основата на междуправителствени споразумения.

Наименование Година на основаване Местонахождение Сайт
Световна метеорологична организация (WMO) 1947 Швейцария Женева www.wmo.ch
Световна здравна организация (СЗО, WHO) 1948 Швейцария Женева www.who.int
Световна организация за интелектуална собственост (СОИС, WIPO) 1967 Швейцария Женева www.wipo.int
Световна организация по туризъм (WTO) 1974 Испания Мадрид www.unwto.org[неработеща препратка]
Световен пощенски съюз (UPU) 1947 Швейцария Берн www.upu.int
Международна асоциация за развитие (МАР, IDA) 1960 САЩ Вашингтон www.worldbank.org
Международна морска организация (ММО, IMO) 1959 Великобритания Лондон www.imo.org
Международна организация за гражданска авиация (ИКАО, ICAO) 1944 Канада Монреал www.icao.int
Международна организация на труда (МОТ, ILO) 1919 Швейцария Женева www.ilo.org
Международна финансова корпорация (МФК, IFC) 1956 САЩ Вашингтон www.ifc.org
Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР, IBRD) 1944 САЩ Вашингтон www.worldbank.org
Международен съюз по телекомуникации (ITU) 1947 Швейцария Женева www.itu.int
Международен фонд за селскостопанско развитие (IFAD) 1977 Италия Рим www.ifad.org
Организация на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО, UNESCO) 1946 Франция Париж www.unesco.org
Организация на ООН за промишлено развитие (ЮНИДО, UNIDO) 1966 Австрия Виена www.unido.org
Организация по прехрана и земеделие (ФАО, FAO) 1945 Италия Рим www.fao.org