Армия за освобождение на Прешево, Медведжа и Буяновац — Други езици