Икономически и социален съвет на ООН — Други езици