Конституция на Народна република България (1947) — Други езици