Марк Юний Силан (консул 109 пр.н.е.) — Други езици