Юниите (Iunii) са значима фамилия (gens Iunia) в Древен Рим. Името Iunius идва от богинята Юнона. Като митичен прародител Юниите смятат придружителя на Еней с това име.

Най-познат клон на фамилията е Юнии Брути. Другите клонове са Юнии Силани (Iunii Silani), с придружаващо име Силан (Silanus), идващо от планината Сила или и от гръцкото име Silenos.

Познати членове на фамилията:

Юнии Брути редактиране

Юнии Силани редактиране

Юнии Бубулк редактиране

Юнии Блези редактиране

Юнии Пера редактиране

Юнии Пен редактиране

Други редактиране

Жени:

Вижте също редактиране