Министерство на околната среда и водите на България — Други езици