Общност за развитие на държавите от Южна Африка — Други езици