Специални функции

Специалните функции в анализа са широк клас от функции (функции не можещи да се изразят чрез елементарни) с редица приложения в математиката и сродните науки. Специалните функции, най-често, се дефинират с интеграли и редове. Типични представители са гама- и бета- функциите, елиптичните функции и дзета-функцията на Риман. Специалните функции възникват още и като решения на някои диференциални уравнения, напр. функции на Бесел.