Списък на космонавти, посетили ОС „Салют“

Азбучен списък на космонавтите, посещавали орбиталните станции „Салют“. Имената на членовете на основните експедиции са маркирани с по-тъмен шрифт. Космонавтите, посетили повече от един път орбиталните станции в скоби е посочен броят на посещенията.

САЛЮТ-1

САЛЮТ-3

САЛЮТ-4

САЛЮТ-5

САЛЮТ-6

САЛЮТ-7

Вижте същоРедактиране