Стефан Чохаджиев

български археолог

Стефан Доброславов Чохаджиев е български археолог, специалист по праистория, доцент. Известен е в научните среди със систематичните му археологически изследвания, посветени на неолитните и халколитните култури в басейна на река Струма. В продължение на двадесет години работи като археолог към Окръжния музей в Кюстендил, а от 1997 година е преподавател по Праистория във Великотърновския университет. Автор е на редица научни трудове и публикации. Ръководил е много археологически проувания е на територията на България, сред които разкопките на селищната могила край село Хотница, праисторическите селища край селата Слатино и Ваксево.

Стефан Чохаджиев
български археолог
Роден
Стефан Доброславов Чохаджиев

Етнос българи
Образование Великотърновски университет
Научна дейност
Област Археология
Образование Великотърновски университет
Работил в Великотърновски университет
Публикации Неолитни и халколитни култури в басейна на река Струма, Слатино – праисторически селища, Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново
Известен с археологическите проувания на селищни могили при Слатино(Област Кюстендил),Хотница (Обалст Велико Търново), Сушина (Област Шумен)
Повлиял Александър Чохаджиев

Научните му интереси включват – неолит, халколит, ранната социална диференциация и археоастрономия.[1][2]

БиографияРедактиране

Роден е на 20 ноември през 1953 година в град Горна Оряховица. Завършил е Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност история. От 1997 година е преподавател по Праистория към Катедра Археология на Великотърновския университет.

През месец май 2016 година доц. Стефан Чохаджиев е отличен с грамота и „Златен грифон“ на Министерството на културата но РБ за проучванията си на селищната могила при село Сушина, община Върбовка, Шуменско.

През есента на 2017 година Комисията по досиетата обнародва нов списък с принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, където фигурира името на Стефан Чохаджиев като „секретен сътрудник агент с Псевдоним Попов“.[3]

Впоследствие доц. Чохаджиев публикува в профила си в социалната мрежа обяснение, с което внася яснота относно присъствието на името му в досиетета на бившата Държавна сигурност. Регистрирането му като агент, по неговите думи е по повод на: "... непримирима борба с иманярите и търгашите с културни ценности от обкръжението на Людмила Живкова – това е мой професионален императив! И по тази причина аз Я потърсих, а не тя мен, защото фамилията ми е достатъчно пострадала от деветосептемврийската власт!... въпросният предмет, за който се обърнах към милицията, бе иззет от тия галеници на властта, и отдавна е в експозицията на НИМ. Та по този повод станах „агент на ДС“ – без декларация, и без никакво заплащане!"

Стефан Чохаджиев е брат на българския археолог Михаил Чохаджиев и баща на българския археолог Александър Чохаджиев, с който работят заедно по археологическото проучване на праисторическото селище край село Хотница.[4]

След 2007 година доц. Чохаджиев е ръководител на археологическите разкопки на селищната могила край село Сушина, Област Шумен. Проучването на обекта продължава повече от десет години, а една от най-значимите открития на екипа дава голям принос за напредналите умения в сферата на изграждането на фортификационни съоръжения от праисторическия човек. Хоросанът, който е използван при строежа на стената на селището е свидетелство за една от най-ранните употреби на спояващо средство при съорежение от подобен тип.[5]

Археологически проучванияРедактиране

Праисторическо селище при село Дяково, община Дупница

Праисторическото селище в местността „Градището“ е проучено през 1980 година. Ръководител на разкопките е Стефан Чохаджиев. Регистрирани са два жилищни хоризонта, отнасящи се към средата на V хил.пр.Хр. – прехода от ранна към късна Каменно-медна епоха. Открити са над 50 цели и фрагментирани керамични съда. Сред оръдията на труда е намерен клин, чието съдържание на чиста мед е почти 100%, което е свидетелство за много напреднали умения в областта на металообработването.[6]

Праисторическо селище край село Слатино, община Бобошево

Праисторическото селище местността „Чардако“ край село Слатино продължава през периода 1981 – 1988 година и е ръководено от Стефан Чохаджиев. Регистрирани са пет жилищни хоризонта от ранния енеолит – началото на V хил.пр.Хр. Открити са над 500 керамични съда, повечето от които са истински произведения на приложното изкуство; изключително разнообразна антропоморфна и зооморфна пластика, култови масички, модели на жилища и пещи и много битови предмети. Сред оръдията на труда е открит клин (изработен от чиста мед) – като това е най-ранният известен и открит на територията на паристорическо селище. Друга уникална находка е моделът на пещ или светилище с изобразена върху дъното схеме интерпретирана от доц. Чохаджиев като „календарна система“. Според него тази находка, както и някои от другите открити в селището находки, свидетелстват за наличието на астрономически познания у човека от епохата на Халколита. Върху част от съдовете, а и върху отделни предмети, се срещат т.нар. „предписмени знаци“.[7]

Пълен списък научни публикацииРедактиране

Доц. Стефан Чохаджиев е известен на българската и световната научна общност с научните му публикации, които наброяват над 80 статии, студии и монографии, сред които:

2016

 • Чохаджиев, Стефан и др. Chalcolithic superblades from Bulgaria: a case study of a recently found hoard from Sushina (в съавторство с Maria Gurova и Jacques Chabot) / Maria Gurova и Jacques Chabot – Be-JA Bulgarian e-Journal of Archaeology Бе-СА Българско е-Списание за Археология. www.be-ja.org. ISSN: 1314 – 5088 vol. 6 (2016) 165 – 190
 • Чохаджиев, Стефан и др. Computer-aided reconstruction of the defensive fortification at the Chalcolithic settlement of Sushina, Northeastern Bulgaria (preliminary report)(в съавторство с Юри Боянин). / Юри Боянин – In: Bacvarov, K. and R. Gleser (eds.). Southeast Europe and Anatolia in prehistory. Essays in honor of Vassil Nikolov on his 65th anniversary. – Universitetsforschungen zur prehistorischen Archeologie, band 293. Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, Germany. 2016, 337 – 345.
 • Чохаджиев, Стефан и др. Sultana und Hotnitsa – zwei siedlungen an beiden ufern der Donau / Stefan Chohadzhiev – In: (ed.: Constantin-Emi Ursu, Adrian Poruciuc, Cornelia-Magda Lazarovici). Between Earth and Heaven – Symbols and signs : papers presented at the international symposium „From symbols to signs – Signs, symbols, rituals in sanctuaries“ In memory of Henrieta Todorova : Suceava, Romania, 11 – 13 September 2015., 329 – 336. ISBN 978-606-8698-10-6 Suceava, Editura Karl A. Romstorfer, 2016
 • Чохаджиев, Стефан. The prehistoric cemetery at Smyadovo, Shumen district. – – In: Zоп Tsirtsoni (edit.). The human face of radiocarbon: reassessing chronology in prehistoric Greece and Bulgaria, 5000 – 3000 cal BC. Lyon, 2016, 69 – 83. (Travaux de la Maison de l’Orient; 69). © 2016 Maison de l’Orient et de la Mediterranee – Jean Pouilloux, 7 rue Raulin, F- 69365 Lyon Cedex 07 ISSN 1955 – 4982 ISBN 978-2-35668-054-9
 • Чохаджиев, Стефан и др. Чохаджиев Стефан. Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново, през 2015 г. Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. – Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: МУЛТИПРИНТ, 2016, 111 – 113. ISSN: 1313 – 0889 / Александър Чохаджиев – София: МУЛТИПРИНТ
 • Чохаджиев, Стефан. Чохаджиев Стефан. Редовно археологическо проучване на селищна могила Нуриюк в м. Чанаджик, с. Сушина, област Шумен – 2015 г. – Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: МУЛТИПРИНТ, 2016, 122 – 124. ISSN: 1313 – 0889 – София: МУЛТИПРИНТ

2015

 • Чохаджиев, Стефан и др. The Remains of Wild and Domestic Animals from the Late Chalcolithic Tell Settlement of Hotnitsa (Northern Bulgaria. / Nikolay SPASSOV / Nikolay ILIEV / Nadezhda КARASTOYANOVA. – – Archaeologia Bulgarica, ХІХ, 2 (2015), 1 – 21. ISSN 1310 – 9537
 • Чохаджиев, Стефан. Дупница и Дупнишко през древността. – – В: История на Дупница и Дупнишко. София, 2015, 17 – 45.
 • Чохаджиев, Стефан и др. Чохаджиев Стефан. Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново. Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. – Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 95. ISSN: 1313 – 0889 / Александър Чохаджиев – София: Актив Комерс ЕООД
 • Чохаджиев, Стефан. Чохаджиев Стефан. Редовно археологическо проучване на селищна могила Нуриюк в м. Чанаджик, с. Сушина, област Шумен. – Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 91. ISSN: 1313 – 0889 – София: Актив Комерс ЕООД

2014

 • Чохаджиев, Стефан и др. Smyadovo Prehistoric Cemetery 2005 – 2008. / Н. Михайлова – Sofia, 2014. ISBN 978-619-7171-02-0
 • Чохаджиев, Стефан. Проучване на къснонеолитното селище Хотница-Орловка (предварително съобщение). – – Годишник на НАМ 12. В. Петрова, Ст. Танева, К. Боядиев (ред.). In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets, София, 2014, 97 – 120. ISBN 978-954-92223-4-0 (в съавторство с Александър Чохаджиев).
 • Чохаджиев, Стефан и др. Чохаджиев Стефан. Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново. Стефан Чохаджиев и др. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София: TDG Print, 2014, 84 – 86. ISSN: 1313 – 0889 / Стефан Чохаджиев и др – София: TDG Print
 • Чохаджиев, Стефан. Чохаджиев Стефан. Редовно археологическо проучване на селищна могила Нуриюк в м. Чанаджик, с. Сушина, област Шумен. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София: TDG Print, 2014, 82 – 83. ISSN: 1313 – 0889 – София: TDG Print

2013

 • Чохаджиев, Стефан. Ston Defensive Facity – Sushina Shumen District, Bulgaria. – – In: Communities in Transition: The Circum-Aegean Later Neolithic Stages (ca. 5000/4800 – 3200/3000 BC). Absracts. Athens, June 7 to 9 2013. p. 8.
 • Чохаджиев, Стефан и др. Чохаджиев Стефан. Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново. Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. София: Колбис АД, 2013, 78 – 80. ISSN: 1313 – 0889 / Александър Чохаджиев – София: Колбис АД
 • Чохаджиев, Стефан. Чохаджиев Стефан. Редовно археологическо проучване на селищна могила Нуриюк в м. Чанаджик, с. Сушина, област Шумен. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. София: Колбис АД, 2013, 75 – 76. ISSN: 1313 – 0889 – София: Колбис АД

2012

 • Чохаджиев, Стефан и др. Никола (Колю) Гитев Ангелов (1912 – 1988). / Александър Чохаджиев – – Известия Регионален исторически музей Велико Търново, XXVII, 2012, 421 – 432., Фабер – В. Търново
 • Чохаджиев, Стефан и др. Чохаджиев Стефан. Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново. Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. – Археологически открития и разкопки през 2011 г. София: Авангард, 2012, 78 – 80. ISSN: 1313 – 0889 / Александър Чохаджиев – София: Авангард [Инд./Реф. в: Linguistic Bibliography]
 • Чохаджиев, Стефан и др. Чохаджиев Стефан. Редовно археологическо проучване на селищна могила Нуриюк в м. Чанаджик, с. Сушина, област Шумен. Стефан Чохаджиев, Тодор Дяков, Антон Атанасов. – Археологически открития и разкопки през 2011 г. София: Авангард, 2012, 75 – 76. ISSN: 1313 – 0889 / Тодор Дяков, Антон Атанасов – София: Авангард,

2011

 • Чохаджиев, Стефан. За някои „любими“ цветове в праисторията (по материали от басейна на река Янтра). – – В: ЗЛАТНОТО ПЕТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ. Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха. София, 2011, 253 – 259. ISBN 978-954-9472-09-7

2008

 • Чохаджиев, Стефан. Новооткрит халколитен некропол край Смядово: предварително съобщение. – – В: М. Гюрова (редактор). Праисторически проучвания в България: новите предизвикателства. София, 2008, 211- 218 (в съавторство със Светлана Венелинова).

2007

 • Чохаджиев, Стефан. 1. Крайници – раннокерамично селище от басейна на река Струма. – – В: Gerda Henkel Stiftung. (Edit. H. Todorova, M. Stefanovich, G. Ivanov). The Struma/Stymon River Valley in Prehistory. In The Steps of James Harvey Gaul, Volume 2., S., 2007, 181 – 190. (в съавторство с А. Бакъмска и Л. Нинов).
 • Чохаджиев, Стефан. Das Frehchalkolithikum des Strymonbereichs. – – In: Gerda Henkel Stiftung. (Edit. H. Todorova, M. Stefanovich, G. Ivanov). The Struma/Stymon River Valley in Prehistory. In The Steps of James Harvey Gaul, Volume 2., S., 2007, 223 – 226.
 • Чохаджиев, Стефан. Neolithic and Chalkolithic Cultures in the Struma River Basin. – V. Tarnovo, 2007.
 • Чохаджиев, Стефан и др. Three-finger Anthropomorphic Images from the Struma River Basin / Stefan Chohadzhiev – In: PRAE. In Honorem Henrieta Todorova, Sofia, 2007, 95 – 97.
 • Чохаджиев, Стефан. Неолитни и халколитни култури в басейна на река Струма. – В. Търново, 2007.

2006

 • Чохаджиев, Стефан. Слатино – праисторически селища. – В. Търново, 2006 (второ издание).

2005

 • Чохаджиев, Стефан. Some results of the Investigations of Hotnitsa Tell in 2001. – – L.Nikolova, J. Fritz & J. Higgins (eds.) Prehistoric Archaeology & Antropological Theory and Education. RPRP 6 – 7, 2005, 9 – 13.
 • Чохаджиев, Стефан. Култови места на Свети Иван Рилски в Кюстендилско. – – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Книга ІІ, Текстове на културата и религията. Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29 – 31 октомври 2003, София, 2005, 128 – 139. (в съавторство с В. Генадиева и Ал. Чохаджиев).

2004

 • Чохаджиев, Стефан. За предназначението на някои женски антропоморфни фигури – хронологически индикатор на късния халколит. – – Епохи, 2004, 3 – 4, 21 – 28.
 • Чохаджиев, Стефан. Трипръсти антропоморфни изображения: поява и разпространение. – – В: Праисторическа Тракия. Доклади от международния симпозиум в Стара Загора, 30.09. – 04.10.2003 (ред. Васил Николов, Крум Бъчваров, Петър Калчев), София – Стара Загора, 2004, 408 – 420.

2003

 • Чохаджиев, Стефан. Settlement Pattern during the Neolithic and Copper Age in the Struma Valley.Topography, Fortification and Building Techniques. – – In: Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe (edit. L. Nikolova), BAR International Series 1139, 2003, 443 – 446.
 • Чохаджиев, Стефан. Vorschriftliche Zeichen aus dem Frehchalkolithikum in Westbulgarien. – – In: Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe (edit. L. Nikolova), BAR International Series 1139, 2003, 113 – 118.
 • Чохаджиев, Стефан. Археологически паметници от Кюстендилско. Част ІІ. Археологически паметници от Каменица. – В. Търново, Faber, 2003, 76 с. (в съавт. с В. Генадиева).
 • Чохаджиев, Стефан. Към проучванията на неолитното селище в Невестино, Кюстендилско. – – ИИМКн, 2003, ІХ, 21 – 30 (в съавт. с В. Генадиева).
 • Чохаджиев, Стефан. Късносредновековен некропол до село Ваксево, Кюстендилско. – – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, 325 – 332 (в съавторство с Б. Петрунова и Сл. Чолаков).
 • Чохаджиев, Стефан. Наблюдения върху някои накити и амулети от късния халколит – още аргументи за ранна социална диференциация. Наблюдения върху някои накити и амулети от късния халколит – още аргументи за ранна социална диференциация. – – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. В. Търново, 2003, 207 – 216.

2002

 • Чохаджиев, Стефан. Археологически паметници от Кюстендилско. Част І. Археологически паметници от Кюстендилското Краище. – В. Търново, Faber, 2002, 85 с. (в съавт. с В. Генадиева).
 • Чохаджиев, Стефан. Бележки върху неолитизацията на Българските земи. – – ГАМПд, ІХ/1, 2002, 15 – 21.
 • Чохаджиев, Стефан. Нови проучвания на селищната могила при с. Хотница, Великотърновска област през 2000 г. (Предварително съобщение). – – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров (Хр. Харитонов ред.). Велико Търново, 2002, 27 – 32 (в съавт. с Н. Еленски).
 • Чохаджиев, Стефан. Энеолитическая модель небесной сферы из Западной Болгарии. – – В: История и культура востока Азии. Том І. Новосибирск, 2002, 210 – 216 (в съавторство с В. Колева и Д. Колев).

2001

 • Чохаджиев, Стефан. Ваксево – праисторически селища. – В. Търново, Faber, 2001, 253 c.
 • Чохаджиев, Стефан. Периодизация на ранния енеолит от Западна България и Северна Гърция. – – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения „Професор Иван Гълъбов“, В. Търново, 2001, с. 441 – 452.

2000

 • Чохаджиев, Стефан. Developement of the Graphite Ornamentation in the Copper Age (In the Light of Evidence from the Struma Cultures). – – In: Technology, Style and Society. Contributions to the Innovations between the Alps and the Black Sea in Prehistory (edit. L.Nikolova). BAR International Series 854, Oxford, 2000, p.97 – 111.
 • Чохаджиев, Стефан. Periodisierung des Neolithikums im Strumatal. – – In: Karanovo III. Beitrege zum Neolithikum in Sudosteuropa (Hersg. Stefan Hiller, Vassil Nikolov). Wien 2000, p.253 – 262.
 • Чохаджиев, Стефан. За финала на ранния неолит в басейна на река Струма. – – Старини, 2000, 1, 61 – 70.
 • Чохаджиев, Стефан. Периодизация на енеолита от басейна на р. Струма. – – В: Тракия и съседните райони през неолита и халколита (ред. В. Николов). С., 2000, 69 – 75.

1999

 • Чохаджиев, Стефан. Основни типове антропоморфна и зооморфна пластика от ранноенеолитното селище край село Слатино, Кюстендилско. – – ГАМПд, 1999, ІХ, с. 108 – 113.

1998

 • Чохаджиев, Стефан. Contribution to the Research of the Earliest Copper Extracion and Processing in the Struma Basin. – – Arch. Bulgarica, II, 1998, 2, p.10 – 14.
 • Чохаджиев, Стефан. Contribution To The Study Of The Early Neolithic In The Struma River Basin. – – In: In The Steps Of James Harvey Gaul, Volume 1, James Harvey Gaul – In Memoriam (edit. Mark Stefanovich). Sofia, 1998, p.79 – 89 (в съавт. с В. Генадиева).
 • Чохаджиев, Стефан. James Harvey Gaul and Research on the Neolithic and Eneolithic in Western Bulgaria. – – In: In The Steps Of James Harvey Gaul, Volume 1, James Harvey Gaul – In Memoriam (edit. Mark Stefanovich). Sofia, 1998, p. 63 – 77.

1997

 • Чохаджиев, Стефан. Слатино – праисторически селища. – В. Търново, 1997, 265 с.

1996

 • Чохаджиев, Стефан. За една игра от каменномедната епоха. – – Епохи, 4, 1996, с.133 – 138.

1995

 • Чохаджиев, Стефан. On Early Social Differentiation in the Struma River Basin: The Evidence from the Slatino Settlement. – – In: Prehistoric Bulgaria (edit. D. Bailey, I. Panayotov), Monographs in World Archaeology 22, Medison Wisconsin, 1995, p. 141 – 147.

1994

 • Чохаджиев, Стефан. Жилище от постенеолитния период в басейна на р. Струма. – – В: Сборник в памет на М. Кънчев. Марица – Изток. Археологически проучвания, ІІ, (съст. Б. Борисов) С., 1994, с. 39 – 46.

1993

 • Чохаджиев, Стефан. A copper age „celestial globe“. – – In: Oxford 4, Abstracts of Contributions (supplement), 1993, p. 10 (в съавт. с В. Колева и Д. Колев).
 • Чохаджиев, Стефан. Un jeu prehistorique. – – Archeologia (Fr), 294, 1993, p. 10.
 • Чохаджиев, Стефан. Скитът край село Трекляно, Кюстендилско. – – ИИМКн, 1993, V, с. 333 – 339 (в съавт. с В. Герасимова).
 • Чохаджиев, Стефан. Характеристика на керамиката от една нова фаза на ранния енеолит в долината на р. Струма. – – В: Сборник в памет на проф. Г. Ил. Георгиев (ред. В. Николов), С., 1993, с. 103 – 110.

1992

 • Чохаджиев, Стефан. La madone de Slatino. – – Archeologia (Fr), 281, 1992, p. 6.
 • Чохаджиев, Стефан. Une figure de „Chamane“ chalcolithique en Bulgarie. – – Archeologia (Fr), 285, 1992, p. 7.
 • Чохаджиев, Стефан. Uber die Frage der chronologischen Stellung der bemalten Keramik im Stil „Akropotamos – Galepsos“. – – Studia Praehistorica, 1992, 11 – 12, p. 177 – 183.

1991

 • Чохаджиев, Стефан. Нови данни за топографията на некропола на Пауталия през късноримската епоха. – – ИИМКн, 1991, ІІІ, с. 49 – 56. (в съавт. с Ю. Мешеков).
 • Чохаджиев, Стефан. Ново късноенеолитно селище в басейна на река Струма. – – ИИМКн, 1991, ІІІ, с. 23 – 38.

1990

 • Чохаджиев, Стефан. Etude du site neolithique ancien de Krапnitsi dans le departement de Kjustendil. – – Studia Praehistorica, 1990,10, p. 51 – 76

1989

 • Чохаджиев, Стефан. Habitat du chalcolithique ancien à l'endroit dit „Čardako“ près du village de Slatino. – – In: Le premier or de l'humanite en Bulgarie 5e Millenaire, Paris, 1989, p. 76.
 • Чохаджиев, Стефан. L'astronomie a l'age du cuivre. – – Dossiers histoire et archeologie, 137, 1989, p. 72 – 75.
 • Чохаджиев, Стефан. Опит за прилагане на някои математико-статистически методи при обработката на ранноенеолитната керамика от Западна България и Северна Гърция. – – ИИМКн, 1989, І, с. 69 – 120.

1988

 • Чохаджиев, Стефан. Астрономическите представи през енеолита според археологическите материали от Слатино, Кюстендилско. – – ИИ, ХV, 1988, с. 59 – 60.

1986

 • Чохаджиев, Стефан. Die neolithische Siedlung Kremenik bei Sapareva Banja, Bezirk Kjustendil. – – Studia Praehistorica, 1986, 8, p. 108 – 151. (в съавторство с Г. Георгиев, В. Николов и В. Николова).
 • Чохаджиев, Стефан. Untersuchungen des frьhen Eneolithikums im sudwestlichen Bulgarien. – – In: Internationales Symposium uber die Lengiel-Kultur (Hersg. B. Chropovsky, H. Fiesinger), Nitra-Wien, 1986, p. 45 – 52.

1984

 • Чохаджиев, Стефан. Ausgrabungen an der prehistorischen Siedlung beim Dorf Djakovo, Kreis Kjustendil. – – Studia Praehistorica, 1984, 7, p. 64 – 80.
 • Чохаджиев, Стефан. Археологически данни за календар в началото на каменномедната епоха. – Археология ХХVІ, 1984, 2 – 3, с. 1 – 7. – – Археология ХХVІ, 1984, 2 – 3, с. 1 – 7.

1983

 • Чохаджиев, Стефан. Енеолитно селище, село Слатино, Кюстендилски окръг. – София, 1983

1981

 • Чохаджиев, Стефан. Tкte antropomorphe de la region de Kjustendil. – – Studia Praehistorica, 1981, 5 – 6, p. 150 – 151.

ИзточнициРедактиране

 1. Профил на доц.Стефан Чохаджиев в страницата на Великотърновския университет
 2. Интервю с доц.Стефан Чохаджиев за Агенция Фактор Нюз
 3. bivol.bg Агенти на Държавна сигурност Bulgarian State Security Agents Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017[неработеща препратка]
 4. онлайн издание Янтра Днес – публикация от 31 юли, 2017 година
 5. онлайн издание Янтра днес – публикация от 28 юли, 2014 г.
 6. Čochadžiev, St. Ausgrabungen an der prähistorischen Siedlung beim Dorf Djakovo, Kreis Kjustendil. – Studia Praehistorica, 7, 1984, 64 – 80.
 7. ЧОХАДЖИЕВ, Стефан. Слатино – праисторически селища. Велико Търново, 1997. 268 с. (с резюме на немски език).Čohadžiev, S. Frühäneolithische Keramik aus der prähistorischen Siedlung bei Slatino, Bezirk Kjustendil. – St Pr, 8, 1986, 185 – 202.