Стоидвадесетоклетъчник

Стоидвадесетоклетъчникът е един от шестте правилни изпъкнали многоклетъчници. Има 120 додекаедъра, 720 петоъгълни стени, 1200 ръба и 600 върха. Връхната фигура е тетраедър. Петриевият многоъгълник е тридесетоъгълник. Дуалният многоклетъчник е шестстотиноклетъчник. Има пресечена ромбична триаконтаедрична обвивка.

Стоидвадесетоклетъчник
Пресечена ромбична триаконтаедрична обвивка
Връхна фигура на стоидвадесетоклетъчник

Свързани многоклетъчнициРедактиране

Образува собствените си хиперболични четирипити, наречени стоидвадесетоклетъчна четирипита, четириредова стоидвадесетоклетъчна четирипита, петоредова стоидвадесетоклетъчна четирипита.

Звездовидни стоидвадесетоклетъчнициРедактиране