Шестстотиноклетъчник

Шестстотиноклетъчникът е един от шестте правилни изпъкнали многоклетъчници. Има 600 тетраедъра, 1200 триъгълни стени, 720 ръба и 120 върха. Връхната фигура е икосаедър. Петриевият многоъгълник е тридесетоъгълник. Дуалният многоклетъчник е стоидвадесетоклетъчник. Има петоделна икосидодекаедрична обвивка.

Шестстотиноклетъчник
Петоделна икосидодекаедрична обвивка
Връхна фигура на шестстотиноклетъчник

Свързани многоклетъчнициРедактиране

Звездовиден шестстотиноклетъчнициРедактиране

Има само един звездовиден шестстотиноклетъчник – велик шестстотиноклетъчник.