Отваря главното меню

Странджа (организация)

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Странджа.

„Странджа“ е организация на преселниците от Одринска Тракия в България, съществувала от 1896 до 1900 година.

Одринското дружество „Странджа“ е създадено като легална организация на през 1896 година в град Варна от преселници от Одринския вилает в Княжество България, начело с Петко Киряков. Само два месеца след основаването на дружество „Странджа“ през декември 1896 година в Бургас бил свикан учредителният конгрес на тракийската емиграция в страната. Под редакторството на Никола Драгулев през същата година излиза и първият брой на печатния орган на дружеството вестник „Странджа“. Той бил активен пропагандатор на идеята за организиране на нови дружества, клонове на Варненското дружество. Този пример бил последван от бежанците-тракийци от Бургас, Пловдив, Айтос, Ямбол, Поморие, Провадия, Карнобат, Хасково и други. Главната причина за бързото разрастване мрежата на емигрантските тракийски дружества били назрелите условия за организиране на тракийската емиграция и неуморната работа на ръководителите на Централното Варненско дружество - братята Никола и Петър Драгулеви и капитан Петко войвода.

Така през февруари 1897 година бил свикан и първи обединителен конгрес в Минковия хан в Бургас. След проведения първи конгрес обединеното вече дружество „Странджа“ осъществило различни инициативи и получило обществено признание. За изпълнение на своите задачи, тесен кръг делегати на конгреса в Бургас, начело с Петко войвода, Георги Кондолов, Стоян Петров и други, създават таен революционен комитет. Тази помощен орган към централното ръководство във Варна имал за задача да подпомага организирането и изпращането на въоръжени чети в Тракия. След като през следващите години изпратили няколко чети в Странджа и в Родопите, ръководителите на дружеството се убедили, че докато не се подготви местното население за борба, резултати не може да има. През 1899 г. Върховният македонски комитет (ВМК) избрал за свой председател Борис Сарафов. През следващата 1900 г. Сарафов направил на дружество „Странджа“ предложение за обединение, което се извършило на седмия конгрес на ВМК (30 юли – 5 август 1900 г.). Обединената организация започва да се нарича Върховен македоно-одрински комитет.[1]

БележкиРедактиране

  1. Дружество „Странджа“ и македоно-одринското революционно движение (1896 – 1900), в: Елдъров, Светлозар. Върховният македоно-одрински комитет и македоно-одринската организация в България (1895 – 1903), Иврай, 2003, стр. 157 – 190.