Странична съгласна

вид съгласен звук

Страничните съгласни (също латерални) са група съгласни, които се учленяват чрез насочване на въздушен поток от двете страни на езика, докато той предотвратява преминаването му през средната част на устата. Най-често използваните странични съгласни са апроксимантни, но има и такива с друг начин на учленение.

Начини на учленение на съгласните звукове
Шумни
Преградни
Африкатни (преградно-проходни)
Проходни
Шипящи
Сонорни
Носови
Едноударни
Трептящи
Приблизителни
Плавни
Гласни
Полугласни
Странични

Въздухопотоци

Белодробни
Изтласкващи
Имплозивни
Щракания

Време за начало на озвучението

Звучни
Беззвучни
Придихателни

Шестте основни странични съгласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:[1]

Бележки редактиране