Субстрат

Уикимедия пояснителна страница

Субстрат може да се отнася за:

  • Субстрат (биохимия) - вещество, което се поддава на въздействието на определен ензим или е необходимо за биосинтеза на други вещества и биологични продукти;
  • Субстрат (химия) - вещество, което се поддава на въздействието на определен катализатор или е необходимо за получаването на други вещества и химико-технологични продукти;
  • Субстрат (лингвистика) – изместеният, победеният език на автохтонното население, разглеждан с оглед на влиянието, което е оказал върху езика-победител, наслоил се върху него.
  • Субстрат (философия) – общата основа на многообразните явления, (от лат. substratum – фундамент).
  • Субстрат (биология) – смес от почва и органични вещества с растителен или животински произход.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.