Сулпициите (Sulpicii или gens Sulpicia) е стара патрицииска фамилия в Древен Рим. Сулпиций e името (nomen) на gens Sulpicia и Сулпиция за жените. Когномен Камерин (Camerinus) е често до 4 век, по-късно се появяват клоновете Руфии (Rufii) Галба (Galbae). От последния клон произлиза римският император през 68 г.

Известни от тази фамилия:

Жени: