Съюз на комунистите на Македония

Съюзът на комунистите на Македония (на македонска литературна норма: Сојуз на комунистите на Македонија, съкратено СКМ), до 1952 г. Комунистическа партия на Македония (на македонска литературна норма: Комунистичка партија на Македонија, съкр. КПМ), е македонската секция на Съюза на комунистите на Югославия, управляващата партия в Социалистическа федеративна република Югославия.

Съюз на комунистите на Македония
Сојуз на комунистите на Македонија
Лого
Основана1943
Разформирована1991
Наследена отСоциалдемократически съюз на Македония
СедалищеСкопие, Република Северна Македония
Идеологиятитовизъм, марксизъм-ленинизъм, комунизъм, македонизъм
Знаме на партията
League of Communists of Yugoslavia Flag mk.svg

ИсторияРедактиране

През 1939 г. е сформиран Покрайненски комитет на Македония, който е областната комунистическа организация във Вардарска Македония. Комитетът води непостоянна политика и често влиза в противоречие със собствените си принципи. При създаването си през 1939 г. Комитетът е част от Югославската комунистическа партия. През 1941 година той преминава към Българска работническа партия под името Покрайненски комитет на работническата партия в Македония. По-късно същата година организацията повторно се връща към ЮКП.

През 1943 г. действащият дотогава предимно пробългарски Покрайненски комитет на Македония, активен основно в анексираната от България зона, бива разпуснат. Така на 19 март 1943 година в Тетово, което тогава попада в албанска територия, е основана Македонската комунистическа партия. Първият Централен комитет на партията е в следния състав: Лазар Колишевски (политически секретар), Мара Нацева (организационен секретар), Цветко Узуновски, Кузман Йосифовски - Питу, Страхил Гигов и Бане Андреев. Първият партиен конгрес се провежда през 1948 г. През април 1952 г. КПМ е преименувана на Съюз на комунистите на Македония (СКМ).

С промените в началото на 1990-те години в бивша Югославия и въвеждането на партийния плурализъм СКМ променя името си на СКМ – Партия за демократични промени (СКМ-ПДП) и под това наименование участва в първите многопартийни избори в Република Македония през 1990 г. Същевременно сменя своята комунистическа идеология със социалдемократическа. На конгреса през април 1991 г. СКМ-ПДП отново се преименува – този път на Социалдемократически съюз на Македония (СДСМ). Малка част от членовете на партията се отцепват, запазвайки комунистическите си идеология и име в СКМ-Партия за демократични промени.

СекретариРедактиране

 1. Лазар Колишевски (март 1943 – юли 1963)
 2. Кръсте Цървенковски (юли 1963 – март 1969)
 3. Ангел Чемерски (март 1969 – май 1982)
 4. Кръсте Марковски (май 1982 – 5 май 1984)
 5. Милан Панчевски (5 май 1984 – юни 1986)
 6. Яков Лазароски (юни 1986 – 1989)
 7. Петър Гошев (1989 – април 1991)

КонгресиРедактиране

 • Първи конгрес, 1948 година
 • Втори конгрес, 1953 година
 • Трети конгрес, 1959 година
 • Четвърти конгрес, 1963 година
 • Пети конгрес, 1968 година
 • Шести конгрес, 1974 година
 • Седми конгрес, 1978 година
 • Осми конгрес, 1982 година
 • Девети конгрес, 1986 година
 • Десети конгрес, 1989 година

ГалерияРедактиране