Терес

Уикимедия пояснителна страница

Терес (на латински: Teres) може да се отнася за:

Одриските царе:

  • Терес I, първият цар на Одриското царство в Тракия (упр. 475-445 пр.н.е.)
  • Терес II, цар на одриските в средна Тракия (351-342 пр.н.е.)
  • Терес III, цар на одриските в Тракия ок. 149 пр.н.е.

Анатомия:

  • Pronator teres muscle, мускул
  • Pronator teres syndrome, нерв
  • Teres major muscle, мускул
  • Teres minor muscle, мускул
  • Ligamentum teres,

География:

Име:

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.