Трайчо Спасов (икономист)

български икономист
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други личности с името Трайчо Спасов.

Трайчо Стефанов Спасов е български учен – икономист, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Бил е ръководител катедра „Икономикс“ в Общоикономическия факултет при УНСС[1].

Трайчо Стефанов Спасов
български икономист

Роден
1947 г. (73 г.)

Националност българин
Образование Университет за национално и световно стопанство
Научна дейност
Област Икономика
Школа Кейнсианец
Образование УНСС (Политическа икономия)
Работил в УНСС
Публикации „Пазарна трансформация и конкурентоспособност на икономиките в преход“
Повлиян Джон Мейнард Кейнс. Пол Самюелсън

Произход и образованиеРедактиране

Проф. Трайчо Спасов е роден през 1947 г. в град София[2]. След завършване на средното си образование следва „Политическа икономия“ във Висшия Икономически институт „Карл Маркс“ (УНСС), където се дипломира през 1976 г. Година след завършването си постъпва като асистент в същия университет, по-късно успява да защити докторска дисертация.

Удостоен е с научни степени след защита на дисертационен труд:

 • „кандидат на икономическите науки“ (днес: доктор по икономика), ВИИ „Карл Маркс“(1982)[3] 
 • доцент“ от 1988 г. във ВИИ „Карл Маркс“[4]

Има дългосрочни специализации в Московския държавен университет и университета в Дрезден (Германия).

Научна кариераРедактиране

Проф. Трайчо Спасов е преподавател в катедра „Икономикс“ при УНСС[5]. Изнася лекционни курсове по Микроикономикс, Макроикономикс и икономика на прехода пред студентите икономисти и юристи в УНСС[6]. Научните му интереси са в областта[7] на теорията за икономическия преход, новата институционална икономическа теория, теория на икономическия растеж, теоретични принципи за изграждане на пазарнофункционираща и конкурентна система от икономически структури, теоретичните аспекти на съвременните процеси на глобализация и локализация в световната икономика и др. От 2007 г. е професор в катедра „Икономикс“ при УНСС. Тема на хабилитационния му труд е „Пазарна трансформация и конкурентоспособност на икономиките в преход (теоретични принципи и механизми на реализация“. Автор е на десетки трудове[8] в областта на икономиката, в това число научни доклади, представени на национални и международни научни конференции, научни проекти, учебници и учебни помагала за средните и висшите училища, студии и статии и т.н.

БиблиографияРедактиране

 • Спасов, Т., Микроикономикс. Трето преработени и допълнено издание, УИ”Стопанство”, С., 2004, 518 стр.
 • Спасов, Т., Макроикономикс. Трето актуализирано издание, УИ”Стопанство”, С., 2005, 594 стр.
 • Спасов, Т., Пл. Пашов, Обща теория на пазарното стопанство. Микроикономика. Трето коригирано издание, изд. „Нова звезда“, С., 2005.
 • Спасов, Т., Пл. Пашов, Обща теория на пазарното стопанство. Макроикономика. Трето коригирано издание, изд. „Нова звезда“, С., 2005.
 • Спасов, Т., В. Трифонова, Речник по икономикс. Основни категории. Микроикономикс, Макроикономикс. Изд. „График Амат“, С., 1991, т. 1 и т. 2.
 • Спасов, Т., и др., Икономикс. Учебен речник, трето допълнено и преработено издание, изд. „Люрен“, С., 1997,
 • Спасов, Т., и др., Икономикс. Учебен речник, четвърто УИ „Стопанство“, С., 2005.

Външни препраткиРедактиране

ИзточнициРедактиране

 1. Вестник на УНСС. Брой 578, година LVI, 28.04.2010
 2. Алманах на УНСС по случай 80-годишнината на университета. УИ „Стопанство“. София 2000 г.
 3. nacid.bg
 4. nacid.bg
 5. www.unwe.bg
 6. Ibidem
 7. Ibidem
 8. blogs.unwe.bg