Триба (на латински: tribus, от tribuo – деля, разделям) е двузначен термин от историята на Древния Рим:

Значения редактиране

Племе

Според римската традиция най-старото население на Рим се дели на 3 триба: рамни (латини), тиции (сабини) и луцери (етруски). Първоначално във всяка триба влизат по 100, а по-късно по 300 рода. Тези 3 триби съставляват римския народ.

Окръг

Означава също териториален и избирателен окръг, имащ 1 глас в трибутните комиции. Въвеждането на териториалните триби се приписва на Сервий Тулий (6 в. пр.н.е.), който разделя римската територия на 4 градски и 17 селски триби. Впоследствие, в процеса на завоюване на Италия от Рим, техният брой нараства на 35 към 241 г. пр.н.е.

Табела на трибовете редактиране

От Historischen Atlas der antiken Welt.[1]

Създаден пр.н.е. Име Съкратено наречен на Споменат при Местоположение
6 век Субурана/Сукузана SVB/SVC Subura (квартал в Рим) Град Рим (tribus urbana)
6 век Палатина PAL Mons Palatinus Град Рим (tribus urbana)
6 век Есквилина ESQ Mons Esquilinus Град Рим (tribus urbana)
6 век Колина COL Collis Viminalis и Collis Quirinalis Град Рим (tribus urbana)
495 [2] Емилия AEM gens Aemilia Liv. 2,21,7 Около Рим
495 Камилия CAM ager Camilius Liv. 2,21,7 Около Рим
495 Клавдия CLA gens Claudia Liv. 2,16; 2,21,7 Около Рим
495 или 499 (?) Клустумина CLV Oppidum Crustumerium Liv. 2,21,7 Около Рим
495 Корнелия COR gens Cornelia Liv. 2,21,7 Около Рим
495 Фабия FAB gens Fabia Liv. 2,21,7 Около Рим
495 Галерия GAL gens Galeria Liv. 2,21,7 Около Рим
495 Хорация HOR gens Horatia Liv. 2,21,7 Около Рим
495 Лемония LEM ager Lemonius Liv. 2,21,7 Около Рим
495 Менения MEN gens Menenia Liv. 2,21,7 Около Рим
495 Папирия PAP gens Papiria Liv. 2,21,7 Около Рим
495 Полия POL ager Pollius Liv. 2,21,7 Около Рим
495 Пупиния PVP ager Pupinius Liv. 2,21,7 Около Рим
495 Ромилия/Ромулия ROM gens Romilia/Romulia Liv. 2,21,7 Около Рим
495 Сергия SER gens Sergia Liv. 2,21,7 Около Рим
495 Волтиния VOL ager Voltinius Liv. 2,21,7 Около Рим
495 Во(л)турия/Ветурия VOT/VET gens Vo(l)turia/Veturia Liv. 2,21,7 Около Рим
387 Арн(и)енсис ARN Aro (от Lacus Sabatinus) Liv. 6,5,8 Етрурия: територия на град Вейи
387 Сабатина SAB Lacus Sabatinus Liv. 6,5,8 Етрурия: територия на град Вейи
387 Стелатина STE Campus Stellatinus Liv. 6,5,8 Етрурия: територия на град Вейи
387 Троментина TROM Campus Tromentus Liv. 6,5,8 Етрурия: територия на град Вейи
358 Помптина POMP Urbs Pomptia / Ager Pomptinus Liv. 7,15,11 Лацио
358 Поплилия/Поблилия/Публилия POP/POB/PVB Ager Poplilius Liv. 7,15,11 Лацио: територия на Волските
332 Maecia MAE Ad Maecium (до Ланувиум) Liv. 8,17,11 Лацио
332 Скаптия SCAP Urbs Scaptia Liv. 8,17,11 Лацио
318 Фалерна FAL Ager Falernus Liv. 9,20,6 Кампания
318 Оуфентина OVF Река Ufens Liv. 9,20,6 Лацио
299 Аниенсис ANI Река Anio Liv. 10,9,14 Лацио
299 Теретина TERET Река Teres/Trerus Liv. 10,9,14 Кампания
241 Квирина QVI (от Quirites?) Liv. per. 19 Територията на Сабините до Риети
241 Велина VEL Lacus Velinus (при Риети) Liv. per. 19 Адриатическия бряг

Източници редактиране

  1. Anne-Maria Wittke, Eckart Olshausen, Richard Szydlak: Historischer Atlas der antiken Welt (= Der Neue Pauly, Supplementband 3). Stuttgart: Metzler 2007. ISBN 3-476-02031-2 (zitiert aus der Lizenzausgabe für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft; Best.-Nr. 18503-X)
  2. Този tribus съществува вер. до 495 пр.н.е. Не е известно времето на създаването му.