Уеслиън

Уикимедия пояснителна страница

По-долу са обяснени различните български преводни форми на английската дума уеслиън (Wesleyan).

  • Уеслиански е прилагателно, производно на фамилното име Уесли (Wesley), отнасящо се за Джон Уесли, основател на методизма (течение в протестантството), за неговото учение (уеслианство) или за друго методистко вероизповедание, водещо началото си от това течение.
    • Уеслианската църква се отделя от Методистката епископална църква през 1843 г.
    • Уеслиански в близко значение може да се отнася за богословското подчертаване на санктификацията, характерна за Движението за святост (Holiness movement), в което е участвал Уесли.
    • Уеслиански (понякога използвано погрешно като съществително собствено Уеслиън) може да се отнася за висше училище (или за друга научна форма), наречено на Джон Уесли. Редица от тези училища са свързани с методизма, но други имат само историческа връзка с него.
  • Уеслианец е човек, който приема принципите на уеслианството.

Висши училища

редактиране
  Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.