Уикипедия:Физика

Crystal 128 energy.pngТози потребител е член на проект „Физика“.

Здравейте! Това е проект за създаване и подобряване на статиите по физика и астрономия. Отворен е за всеки, който се чувства физик - по душа или по образование. Идеята е да се систематизира, организира и разпредели работата по отделните статии. Има много статии, които още не са създадени, представляват мъничета или се нуждаят от добавяне на източници. Можете да давате идеи и предложения на беседата, да станете участник в проекта или да редактирате според собственото си усмотрение. Ако превеждате от друг език, моля спазвайте приетата на български терминология. Ако имате въпроси, обърнете се към някои от участниците в проекта или ги задайте на беседата на тази страница. Приятна работа!

УчастнициРедактиране

ШаблониРедактиране

Има вече Категория:Шаблони за физика, в която горните са част от подкатегория Навигационни шаблони за физика --Ket 09:41, 21 юли 2010 (UTC)

ЗадачиРедактиране

  • Шаблон:Учен информация трябва да се постави (или замени другия) на всички биографии на физици.
  • За всички раздели на физиката да се направят шаблони подобни на {{Квантова механика}}
    Вече има един шаблон-майка, шаблон:квантова е преправен с него, така че може да почваме.
  • Да наблюдаваме „експерименталисткатаАлександра, която ни „репрезентира“ с обширна „спекулативна литературна фикция“ от рода на „създаването на светлина в електромагнетичния - от микровълновия до рентгенов спектър“ --Ket 17:41, 14 януари 2010 (UTC)
  • Графен има нужда от основно преглеждане--Ket (беседа) 13:57, 28 февруари 2014 (UTC)

ИзпълнениРедактиране

Статии за разширяванеРедактиране

Списък с мъничета за разширяване.

Статии за създаванеРедактиране

Списък на ненаписани статии (затова са с червена препратка) с повече от 1 препратка към тях, класирани по низходящ ред на препратките към тях (съставен чрез скрипта missingtopics с аргумент категория:Физика с дълбочина 3 подкатегории). По-важните за правене неща са отбелязани със знак   преди тях. Актуализация от --Ket (беседа) 22 Oct 2015 19:25:19

АРедактиране

Абсорбционни спектри - Абсорбция (електромагнетизъм) - Азоналност - Алуминиев оксид - Аморфност - Антиглуон - Антилептон -  Антиферомагнетизъм - Аналогова електроника - Апертура (оптика) - Атомна спектроскопия

БРедактиране

Бариев титанат - Барионна материя - Биофизик - Бод

ВРедактиране

Взаимодействие - Винилхлорид - Високотемпературни свръхпроводници - Виртуални частици - Влага - Влакно - Въглерод-12 -

ГРедактиране

Бено Гутенберг - Гореща тъмна материя - Галванотехника - Газова динамика - Галактика джудже - Галактичен свръхкуп - Гравитационно ускорение -

ДРедактиране

Дебай - Джон Харисън - Декаметър - Детектори на гравитационни вълни - Доктор на физическите науки - Диод на Гън - Дълбоко нееластично разсейване - Домени - Доменни граници - Дифракционна решетка - Детонация

ЕРедактиране

 Еластичност - Елиптична орбита -  Електрослабо взаимодействие - Елемент - Екваториална координатна система - Електронна орбитала - Ефективна стойност - Ефективна теория - Екситон - Електронна структура - Елипсометрия - Ефект на полето - Емисионни спектри - Елементарен заряд -

ЖРедактиране

Железен оксид -

ЗРедактиране

Зоналност - Затворен контур - Зърнест материал -  Задача с две тела - Забавител на неутрони -  Звездно време - Зонна структура - Зона на Брилуен -

ИРедактиране

Импулс на сила - Интензитет на светлината - Изчислителна хидрогазодинамика - Имплозия - Интервал (теория на относителността) - ISO 31-0 - ISO 31-3 - Имплозия - Институт за авангардни изследвания - Институт по физикохимия - Интензивна величина - Интерферометър на Фабри-Перо - Инфлационна теория - Инфлация (космология) - Иполит Физо -

ЙРедактиране

Йонен радиус - Йонна връзка - Йонен кристал - Йонна имплантация

КРедактиране

 Квантова хромодинамика -  Квантов ефект на Хол - Квантуване -  Кварк-глуонна плазма - Квантова гравитация - Координационна геометрия -  Количество вещество - Колоид - Колорадски университет - Кръгова орбита -  Кръгова честота -  Калибровъчни симетрии - Коефициент на поглъщане - Калориметрия - Колориметрия - Крамерс-Кронигов анализ - Критично налягане К-мезон - Кавендишка лаборатория - Кадараш -

ЛРедактиране

Лимонит - Лапласиан -  Лазерна спектроскопия - Лоренцова инвариантност - Лунно-слънчев календар - Лъчиста енергия -

МРедактиране

Момент -  Метрика на Шварцшилд - Метод на средните отделителни работи - Малка полуос - Магнитно квантово число - Метаморфизъм -  Междузвездно пространство - Мьосбауерова спектроскопия - Мюонно неутрино - Междумолекулна сила - Метамагнетизъм - Металознание Магнитодвижеща сила - Микрометър (уред) -

НРедактиране

Нискоенергетична граница -  Награда Волф - Наносен конус - Нормала - Небесна сфера - Неутронна дифракция -

ОРедактиране

Обикновена година - Опън - Одометър -  Ойлерова константа -  Орбитала -  Основно състояние - Орбитална хибридизация -  Орбитално квантово число -

ПРедактиране

Пластичност - Полипропилен - Параболична траектория - Повърхност - Примкова квантова гравитация - Преходна орбита на Хохман - Продължителност - Производна единица - Процес - Първична черна дупка - Паралелни светове - Посока - Полиморфна форма - Плоска вълна - Повърхност - Природен закон - Полярон - Пространствена група - Пропорционална камера - Природен закон -

РРедактиране

Радиационна имплозия -  Раманова спектроскопия - Размер - Рентгенова спектроскопия - Радиотерапия - Резонатор - Радиан за секунда - Ротация (математика) -

СРедактиране

Стандартен гравитационен параметър - Специфична орбитална енергия -  Суперпозиция - Суперсиметричен модел - Статор - Стопилка - Стойност - Сеизмограма - Специфично въртене - Средногеометрично - Средна стойност -   Спонтанно нарушение на симетрията - Слънчево време -  Студена тъмна материя - Сферична симетрия - Светлинен сноп - Спинор - Спонтанно намагнитване - Супердиамагнетизъм - Суперпарамагнетизъм - Суперферомагнетизъм - Сингония - Степени на свобода (статистика) -

ТРедактиране

Точка на възпламеняване - Тръбопровод - Точка на пролетно равноденствие - Токов кръг - Токийски университет -  Теорема на Стокс - Термоелектрическа мощност - Термопласт - Таонно неутрино - Транслационна симетрия - Температура на Планк - Турбулентен поток - Тъждествени частици -

УРедактиране

Универсално време -  Уравнение на Поасон - Уравнение на състоянието - Уравнения на движение - Утрехтски университет - Ускоряваща се Вселена - Уравнение на Лаплас - Уравнение на Клаузиус-Клапейрон -

ФРедактиране

Фазово пространство - Феримагнетизъм -  Физика на високите енергии - Физична система - Фокусно разстояние - Фотоелектронен умножител - Фотоника - Форма (вид) -

ХРедактиране

Хирална симетрия - Хартиена промишленост -  Хидростатика - Хидратация - Хиперболична траектория - Хелий-4 - Химичен потенциал -

ЦРедактиране

Цветен заряд -

ЧРедактиране

ШРедактиране

 Швейцарски федерален технологичен институт -

ЩРедактиране

ЪРедактиране

Ъглово ускорение -

ЮРедактиране

ЯРедактиране

Ядрена магнитно-резонансна спектроскопия - Ядрена технология - Ядрен взрив

ДругиРедактиране

AM - New Scientist -  LIGO - J/ψ частица - IUPAP - Philosophical Transactions -  WMAP -  COBE -

Статии за преработкаРедактиране

Необходими категорииРедактиране

Избрани статииРедактиране

  Посетете партньорския проект Physics task force в Wikidata