Умението е възможност за успех в определена задача или начинание. Умението зависи от способността, от съзряването и от упражняването. Измерването на интелектуалните и психомоторните умения е възможно чрез използване на тестове. Гражданска дееспособност се нарича възможността за упражняване на гражданските права, която всяко пълнолетно лице по принцип има. Но тази дееспособност не се признава на дебилните и умствено отчуждените субекти, които са обявени за „недееспособни“. От 1968 г. пълнолетните недееспособни лица се ползват от особена правна защита.

ИзточнициРедактиране

Тази статия се основава на материал от bulgarian-psychology.com, използван с разрешение.