Умението е способност за извършване на нещо; вещина.[1] Въпреки че изкуствата също са умения съществуват много умения, които формират изкуство, но нямат връзка с изобразителното изкуство. Практикческо става усвоеното умение, когато се прилага на практика. Изкуство или умение може да са в основата на професия, вид търговия или занаят. Хората се нуждаят от широк спектър от умения, за да допринесат за съвременната икономика. Съвместно проучване на Association for Talent Development на САЩ и Министерството на труда на САЩ показа, че чрез технологиите работното място се променя и идентифицира 16 основни умения, които служителите трябва да имат, за да могат да се променят с него.[2] Предлагат се три широки категории умения, които са технически, човешки и концептуални.[3] Първите две могат да бъдат заменени съответно със специфични и лични умения.[4]

Специфични умения редактиране

Специфични умения или още наричани технически умения са всякакви умения, свързани с конкретна задача и ситуация. Те включват както разбиране, така и владеене на такава специфична дейност, която включва методи, процеси, процедури и техники.[5] Тези умения са лесно измерими за разлика от личните умения, които са свързани с личността на човека.[6] Това също са умения, които могат да бъдат или са били тествани и могат да доведат до професионална, техническа или академична квалификация.[7]

Трудови умения редактиране

Квалифицираните работници отдавна имат исторически принос за еволюцията на човешките умения (вж. Разделение на труда) като електротехници, зидари, дърводелци, ковачи, пекари, пивовари, бъчвари, печатари и други професии, които са икономически продуктивни. Квалифицираните работници често са били политически активни чрез своите занаятчийски гилдии.[8]

Житейски умения редактиране

Житейските умения представляват способност и капацитет, придобити чрез съзнателни, систематични и продължителни усилия за плавно и адаптивно изпълнение на сложни дейности и работни функции, включващи идеи (когнитивни умения), неща (технически умения) и/или хора(междуличностни умения).

Комуникативни умения редактиране

Според Portland Business Journal, комуникативните умения представляват:[9]

 • разбиране на себе си и модериране на нашите отговори
 • говорете ефективно и съчувствате точно
 • изграждане на отношения на доверие, уважение и продуктивни взаимодействия.

Британското определение за тях е „способността да общувате ефективно с хората по приятелски начин, особено в бизнеса.[10]“ Терминът все още е включен в основните речници на САЩ.[11]

Терминът умения за хора се използва, за да включва както психологически умения, така и социални умения, но е по-малко приобщаващ от житейските умения.

Социални умения редактиране

Социалното умение е всяко умение, улесняващо взаимодействието и комуникацията с другите. Социалните правила и отношения се създават, комуникират и променят по вербален и невербален начин. Процесът на усвояване на такива умения се нарича социализация.

Личностни умения редактиране

Личностните умения са комбинация от умения за междуличностни хора, социални умения, комуникативни умения, черти на характера, нагласи, атрибути на кариерата и коефициент на емоционална интелигентност (EQ).[12]

Източници редактиране

 1. умение - значение, синоними и превод на английски на думата умение в Универсален речник | OnlineRechnik.com // m.onlinerechnik.com. Посетен на 18 юни 2021.
 2. "Publications and Research Search Results, Employment & Training Administration (ETA)". wdr.doleta.gov. U.S. Department of Labor
 3. Sommerville, Kerry (2007). Hospitality Employee Management and Supervision: Concepts and Practical Applications. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. p. 328. ISBN 9780471745228.
 4. Rao, M.S. (2010). Soft Skills - Enhancing Employability: Connecting Campus with Corporate. New Delhi: I. K. International Publishing House Pvt Ltd. p. 225. ISBN 9789380578385.
 5. DuBrin, Andrew (2008). Essentials of Management. Mason, OH: South-Western Cengage Learning. p. 16. ISBN 9780324353891.
 6. Staff (15 May 2010). "Hard Skills". Investopedia.
 7. Carter, Jenny; O'Grady, Michael; Rosen, Clive (2018). Higher Education Computer Science. Cham: Springer. p. 223. ISBN 9783319985893.
 8. Cowan, Ruth Schwartz (1997). A Social History of American Technology. New York: Oxford University Press. p. 179. ISBN 0-19-504605-6.
 9. Rifkin, H. (18 July 2008). "Invest in people skills to boost bottom line". Portland Business Journal.
 10. MacMillan Dictionary
 11. dictionary.com
 12. Robles, Marcel M. (12 August 2016). "Executive Perceptions of the Top 10 Soft Skills Needed in Today's Workplace". Business Communication Quarterly. 75 (4): 453–465. doi:10.1177/1080569912460400.

Външни препратки редактиране