Уикипедия:Решения за политиката/Правила

Архив Тази страница от именно пространство „Уикипедия“ е вече стара и неактуална. Съдържанието ѝ се пази от исторически интерес; моля, не го редактирайте! Прегледайте настоящата ѝ версия (ако има такава) или инициирайте обсъждане за актуализация.

Упътване

Забележете, че предложенията за промяна в политиката не могат да се променят след подаването им. Вашето предложение би трябвало да е добре обсъдено на друго място в Уикипедия и в идеалния случай да е постигнат вече някакъв консенсус.

Гласуването тук служи само за официално приемане на политиката.

Ако текстът на предложението съдържа неточности и те се открият чак по време на гласуването, цялото предложение е възможно да се отхвърли, дори и да има принципна подкрепа. Затова непременно се консултирайте с поне част от общността за точната формулировка.

За да отправите предложение (допитване), създайте нова страница „Уикипедия:Решения за политиката/Заглавие на предложението“. Моля ползвайте (копирайте) следния шаблон при попълването:

==ЗАГЛАВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО==
{{редактиране|Уикипедия:Решения за политиката/ЗАГЛАВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО|'''редактиране'''}}<br/>
'''Начало: ~~~~~'''

ИЗЛОЖЕНИЕ --~~~~

===За===
# {{за}} --~~~~

===Против===

===Коментари===

След (или преди) това, включете страницата в Уикипедия:Гласуване с
{{Уикипедия:Решения за политиката/ЗАГЛАВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО}}.

Официално приети правила за гласуване и обсъждане на политически решения

 1. Общността трябва да бъде уведомена за провеждането на допитване на видно място в Портала за общността, както и в заглавната част на страницата Последни промени. В случай, че някоя от тези страници е защитена, се отправя заявка към администраторите, които правят съответните редакции.
 2. В рамките на допитването, потребителите правят три вида приноси: глас „за“, глас „против“ и коментар.
  1. Всеки потребител има право да промени или оттегли своя глас, като зачертае текста на съответния принос.
  2. Допуска се най-много един актуален (неоттеглен) глас за всеки потребител с право на глас.
 3. Право на коментар имат всички потребители с регистрирана потребителска сметка в българската Уикипедия. Анонимни коментари не се приемат.
 4. Право на глас имат само потребители, които отговарят на следните изисквания за българската Уикипедия по време на постъпването на допитването:
  1. поне 75 навършени дни участие, като за начало на участието се счита първата редакция в проекта
  2. поне 400 редакции извън именното пространство Потребител:
 5. Потребители с пълна забрана за редактиране, издадена преди или по време на допитването нямат право на коментар или глас, докато забраната не изтече. Техните гласове се считат за невалидни, ако забраната е в сила по време на приключване на гласуването.
 6. Всички приноси на гласоподавателите трябва да се извършват от съответната потребителска сметка, отговаряща на изискванията.
 7. В обсъждането и гласуването не се допускат марионетки. Всеки потребител, имащ достъп до повече от една потребителска сметка, е длъжен да използва само една за всички приноси в рамките на обсъждането и гласуването. Ако се докаже противното, се издава забрана за редактиране на потребителя от 6 до 12 месеца, всички негови гласове в рамките на допитването се обявяват за невалидни и се изтриват, и нарушението, заедно с всички имена на кукловода, се документира на видно място. Забрана за редактиране не се издава, ако е ясно, че става въпрос за техническа грешка от страна на потребителя.
 8. Гласуването трае една седмица от постъпване на допитването. Потребители, имащи право на глас, могат да заявят желание за продължение чрез коментар. В случай че броят на изявилите желание за продължение надхвърли 10% от общия брой на гласувалите и изявилите желанието, се прави еднократно продължение от една допълнителна седмица.
 9. Коментарите в рамките на страницата завършват с гласуването, но могат да се продължават на други места.
 10. Предложението се приема, само ако поне 75% и минимум 6 от валидните гласове са „за“ по време на приключване на гласуването.
 11. Ако след приключването на гласуването се открие, че някаква част от гласовете са невалидни по т. 3., 4., 5., 6. и/или 7., резултатът се изчислява наново по критериите от т. 10., а старият резултат се обявява за невалиден. При промяна в знака на резултата, общноста се уведомява на видно място в Портала за общността, както и в заглавната част на страницата Последни промени. Съответно с новия резултат, предложението се обявява за прието или отхвърлено.