Уикипедия:Решения за политиката

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Съкращение: У:РП

Официална политика на Уикипедия и вземане на политически решения редактиране

Официалната политика на Уикипедия са целите и задачите, които преследва, и методи и средства, с които си служи Фондация Уикимедия и уикипедианската общност в борбата за постигането им, за защита и запазване на своите интереси във вътрешните на общността взаимоотношения и в отношенията към външния свят (медии, различни организации, проекти и личности).

Целта на Уикипедия е създаването на свободна енциклопедия, събирането, разширяването, подреждането на цялото човешко знание и разпространението му до всеки човек на Земята.

Основните средства, с които уикипедианската общност си служи за изграждането на енциклопедията, са Лицензът за свободна документация на ГНУ и Неутралната гледна точка. Достоверността на текстовете се постига чрез възможност за проверка. За добрите взаимоотношения помежду си, участниците спазват цивилизованост и уикиетикет.

Българоезичната уикипедианска общност следва по традиция практиките, правилата и препоръките от най-голямата и стара уикипедианска общност - англоезичната. Повечето правила, методи и средства са изпитани с времето и на практика се прилагат успешно и в българоезичния проект. Част от практиките в англоезичната уикиобщност в момента не се прилагат тук, поради разликата в големините на двете общности. Част от правилата, управляващи българоезичния проект, са специфични за тукашната общност.

Основната цел на Уикипедия и основните средства за постигането ѝ не се подлагат на промени. За постигането на основната цел, българоезичната уикиобщност има свободата да вземе решения за идентифициране на конкретни междинни цели, задачи, условия и линии на поведение, както и за адаптиране на правилата или създаване на нови правила и средства. С изключение на основната цел (създаване на свободна енциклопедия) и основните средства (лицензът за свободна документация на ГНУ и неутралната гледна точка), общността може да промени или адаптира всеки аспект на политиката. Когато дадено решение е прието, то се прилага като част от официалната политика на българоезичната Уикипедия.

Процедура за вземане на политически решения редактиране

Решения за промени от какъвто и да било характер или адаптации на официалната политика се вземат единствено чрез аргументиране, достатъчно обсъждане и постигане на консенсус от страна на активната уикипедианска общност, както относно необходимостта им, така и относно и формулировката им.

За процедура за гласуване към Уикипедия:Решения за политиката се ползват правилата за гласуване, като решенията се вземат с мнозинство В : 6 или повече гласа „за“ формиращи поне 3/4 от общия брой валидни гласове (по точка 6.3).

Информативна част редактиране

Списък редактиране

Това е списък, в обратен хронологичен ред, на направените предложения, касаещи основните принципи и правила, следвани в Уикипедия на български език. Приетите предложения са отбелязани с получер. Вижте също всички подстраници.

Забележка: Ако искате да направите ново предложение, моля прочетете процедурата, описана по-горе. Препоръчително е предложението да е вече обсъдено от редакторите, така че гласуването да послужи единствено за „официално“ приемане на политиката. Ако желаете да направите коментар към някое от предложенията, моля, не редактирайте архивираните страници, а използвайте Уикипедия:Разговори.

Предложение Дата Резултат Забележки
Филтър за източници за непатрулирани 2019-12-08 прието 14 1 Съществуващият списък към филтъра също е приет.
Избор на администратори по брой приноси 2012-03-14 отхвърлено 3 25
Процедура за вземане на решения за политиката 2007-05-26 прието 19 0
Правила за гласуване 2007-04-24 прието 16 0
Правила за гласуване 2006-12-18 оттеглено 0 0 Грешки в текста.
Забрана за редактиране спрямо потребители, нарушаващи етичния кодекс 2006-05-31 изоставено 0 0
Забрани за редактиране 2006-06-03 изоставено 1 0 Прекратено до постигане на консенсус.
Използване на материали от чужди сайтове 2006-06-01 изоставено 0 0
Анекс към процедурата за решения на политиката 2005-09-18 прието 7 0
Правила за гласуване и обсъждане на политически решения 2005-07-16 прието 10 0
Забрани за редактиране 2005-02-16 отхвърлено 0 0 Процедурни грешки.

Вижте също редактиране