Уикипедия:Архивиране на дискусионни страници

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Както вече вероятно знаете, в Уикипедия постоянно текат обсъждания между доброволците редактори. Тези обсъждания се провеждат на дискусионните страници, наричани за кратко беседи. Всяка страница в Уикипедия има своя „беседа“, която може да се отвори от едноименното езиче над нея – както енциклопедичните статии, така и страниците на самите редактори, на шаблоните и т.н.

Тъй като тези беседи с времето неизбежно едновременно растат и остаряват, в Уикипедия е възприета практиката те периодично да бъдат архивирани. Дългите беседи не само са трудни за ориентация, но най-често съдържат и отдавна приключили дискусии, които може дори вече въобще да не са актуални. Въпреки че през последните десетилетия скоростта на достъп до интернет става все по-голяма, по-големият размер все още може понякога да затрудни потребители, намиращи се в по-отдалечени райони или по други причини имащи по-бавна или ограничена връзка с интернет.

Основни принципи редактиране

Беседите се състоят от отделни раздели, наричани най-често теми или нишки, и при архивиране преместени „в архив“ биват именно отделните теми. Кои теми да бъдат архивирани зависи най-често от това колко са „остарели“, т.е. кога е добавена последна реплика от редактор към тях. Твърдо определена граница кога дадена тема може да се смята за „остаряла“ няма.

Наложила се към 2021 година практика е в беседи с голяма активност – например Уикипедия:Разговори – темите да се архивират, след като изтекат повече от 15 дни от последната нова реплика в тях. На по-малко активни беседи се срещат срокове от 30 дни, 90 дни, понякога дори 1 година. Ако трябва сами да изберете срок за дадена беседа и се колебаете, избирайте по-дълги срокове – много важно е темите в беседите да не се архивират, преди интересът към тях да е изчезнал напълно.

В никакъв случай не архивирайте неприключили теми, по които тече активен разговор! При всяко положение изчаквайте най-малко 7 дни от последната реплика, преди да архивирате. Ако последните реплики са предполагали да бъде получен отговор или по-друг начин са оставяли очакване за продължение, изчаквайте поне 10 дни, а най-добре 15 дни, преди да архивирате. Ако такива теми правят препратки към други теми на същата беседа, оставете и тях, докато тече активната дискусия в основната тематична нишка, дори по тези допълнителни нишки да няма нови реплики.

Вече архивираните теми се смятат за „заключени“ и в тях не трябва да бъдат правени редакции по съдържанието (добавяне на категории и шаблони за самите страници са допустими), включително поправяне на правописни грешки, заменяне на символи и т.н., освен в случаите, когато това се налага за отстраняване на някакъв технически проблем. Редактирането на чужди реплики е по принцип абсолютно забранено, но в архивите това се отнася дори до собствените реплики.

Ако в архиви има информация, публикувана от вас, която смятате, че сте споделили погрешно, моля, пишете на администраторите с молба за съдействие. Същото направете и ако някой друг е публикувал информация за вас, която има важни основания да не бъде публична (например лични данни).

Начини за архивиране на беседи редактиране

Ако сте регистриран потребител, препоръчваме ви да нагласите автоматично архивиране на собствената си потребителска беседа. По този начин ще си спестите както нуждата да се учите как точно да архивирате беседи, така и нуждата да помните, че трябва да си архивирате беседата. Това вероятно в още по-голяма степен важи, ако искате да архивирате беседи на статии или други страници, особено ако нямате опит.

За да включите автоматичното архивиране на дадена беседа, поставете в началото ѝ шаблона {{автоматично архивиране}}, като използвате примера от неговата документация.

Ако предпочитате да архивирате беседи ръчно, следвайте тези стъпки:

 1. Отворете основната беседа в режим на редактиране.
  1. Най-горе в страницата поставете шаблон {{архиви}} с препратка към новата архивна подстраница, или {{архиви2}}, който няма нужда от допълнителни настройки, ако следвате примера в стъпка 2.
  2. Маркирайте и „отрежете“ (cut) темата или темите, която искате да архивирате. Винаги избирайте само цели теми (раздели).
 2. Отворете нова архивна страница като подстраница на основната беседа, например ако е към потребителската ви беседа, отворете Special:MyTalk/Архиви/2024.
  1. Най-горе в нея поставете шаблон {{архив беседа}} или {{архив беседа2}}.
  2. Под шаблона поставете (paste) отрязаните теми от основната беседа. Ако на беседата си държите шаблон {{нова нишка}}, не го копирайте в архива.
  3. Ако сте използвали {{архив беседа}}, най-отдолу добавете шаблон {{архив-край}}. Ако сте използвали {{архив беседа2}}, няма нужда да добавяте нищо повече.
  4. Публикувайте промените.
 3. Върнете се в основната беседа и публикувайте промените и там. Ако нещо случайно се обърка при предходните стъпки, просто изберете „Отказ“.

За последващи архивирания в същата подстраница е достатъчно само да добавяте новите нишки най-отдолу, но винаги над шаблона {{архив-край}}, ако има такъв.


Вижте също редактиране

Страници на английски език
Шаблони
Категории