Фаза (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Фаза може да се отнася за:

  1. Фаза - в термодинамиката, физикохимията и пр.) се нарича хомогенна част от една хетерогенна система. Фазов преход е преминаването на една термодинамична система от една фаза в друга
  2. Фаза (вълни) – физична величина, характеризираща всяко трептене
  3. Фаза (електротехника) — в разговорно значение е проводникът, свързан към незаземените контакти на генератор
  4. Фаза като синоним на етап, стадий
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.