Термодинамична система

Серия статии на тема
Термодинамика
Енталпия . Ентропия . Топлина

Във физиката, термодинамична система е система, съставена от голям брой частици (обикновено от порядъка на числото на Авогадро, т.е. 6.02 × 1023 частици, което за повечето практически цели може да се приеме като безкрайно), намиращи се в термодинамично равновесие[1].

На практика, всичко може да се разглежда като термодинамична система: кутия, пълна с два газа, разделени с бутало, химичен разтвор, жив организъм, планета и т.н.

Терминът е въведен за пръв път от френския физик Сади Карно в неговия труд „Размишления за двигателната сила на огъня и за подходящите машини за извличане на тази сила“. За термодинамична система той използва термина работна субстанция, каквато е примерно водната пара в парните двигатели,

Видове системи

редактиране
 • По отношение на обмяна на енергия с околната среда, термодинамичните системи биват изолирани, полуизолирани и неизолирани.
  • Изолираните системи не обменят никаква енергия с околната среда.
  • Полуизолираните обменят само определени видове енергия. [2].
  • Неизолираните обменят всякакъв вид енергия с околоната среда.
  • Пример: Полуизолирана система може да обменя само топлинна енергия, но не и електромагнитна енергия. Неизолирана система може да обменя всякакъв вид енергия по време на извършваните процеси.
 • По отношение на обмяна на маса с околната среда: отворена и затворена. Отворената система обменя частици с околната среда, затворената – не[2].
 • Термодинамичните системи биват също така хомогенни или хетерогенни, в зависимост от това дали отделните подсистеми са ясно обособени (примерно, системи от твърдо тяло и газ, които са в равновесие) – тогава говорим за хетерогенна система – или не (затворен съд, пълен с газ) – когато говорим за хомогенни системи[2].

Източници

редактиране
 1. Валентин Попов. Термодинамична система. Параметри. Равновесие (PDF) // сайт на СУ „Св. Климент Охридски“. Посетен на 07.04.2008.[неработеща препратка]
 2. а б в Цанко Щраков. Лекция I. Термодинамика (PDF) // Югозападен университет · Природо-математически факултет· кат. Физика. Посетен на 07.04.1008.