Река Фудиня води началото си от северозападното подножие на връх Таш мандра (Каменна мандра), от няколко извора (Конските кладенци) и се влива в река Джерман, в средата на Горно поле. Водите на река Фудиня, както и на останалите реки в местността, се използват от град Дупница и от язовир Дяково посредством деривация Джерман на кота 800 метра.

Фудиня
Общи сведения
МестоположениеБългария
Начало
Мястовръх Таш мандра, Рила
Устие
МястоДжерман

От двете страни на река Фудиня се простира зеленият килим на ливадите. В долния край на тези ливади, източно от реката, там, където в нея се влива потокът Водни дол, на малко платовидно хълмче се намира праисторическото селище Кременик.