Хайгануш Кеворк Силгиджиян-Георгиева е български психолог от арменски произход, старши научен сътрудник II ст. на БАН и професор, доктор на психологическите науки на Софийския университет.

Хайгануш Силгиджиян
Родена
Починала
8 декември 2015 г. (74 г.)
Учила вСофийски университет

Биография

редактиране

Родена е на 23 февруари 1941 г. в Лом. Завършва педагогика в Софийския университет[1]. Започва работа в Софийския университет същата година. През 1970 г. защитава дисертация за кандидат на науките (сега доктор). През 1973 г. специализира във Франция. Доцент е от 1978 г., а от 1988 г. е старши научен сътрудник II ст. Членува в Европейската асоциация по психология на личността. Защитава дисертация за доктор на психологическите науки през 1996 г. на тема „Аз-концепция и психосоциална идентичност. Жизненият преход към зрелостта“[2] Професор става през 1998 г. През 2000 г. получава Академичната награда на БАН за монографията си „Аз-концепция и психосоциална идентичност“[3]. Умира на 8 декември 2015 г. в София.

Библиография

редактиране
  • „Личността на юношата“, Изд. Наука и изкуство, 1978
  • „Самосъзнание, автономия, жизнени цели“
  • „Аз-концепция и психосоциална идентичност“ УИ „Св. Климент Охридски“, 1998
  • Поведение и реализация на младия човек. С., Партиздат, 1980. 203 с. (Съавт.: Дончо Градев, Иван Паспаланов, Георги Йолов, Здрава Иванова, К. Крумов)
  • Третата възраст. Самочувствие, активност, жизнена позиция. С., Наука изкуство, 1982. 263 с. (Съавт.: И. Паспаланов, В. Топалова, З. Иванова, Д. Градев, Ч. Кискинов, К. Крумов, Г. Йолов).

Източници

редактиране
  1. Пирьов, Г. (2001) "Развитието на психологията в СУ „Св. Кл. Охридски“., с. 74
  2. Регистър на НАЦИД за дисертациите[неработеща препратка]
  3. IN MEMORIAM