Георги Йолов

български психолог

Георги Йолов Тодоров е български социален психолог, професор, доктор на психологическите науки.

Георги Йолов
български психолог
Роден
Георги Йолов Тодоров
Починал
22 ноември 1998 г. (71 г.)
ПогребанЦентрални софийски гробища, София, Република България
Учил вСофийски университет
Работил вСофийски университет

Биография

редактиране

Роден е на 27 април 1927 г. във врачанското село Алтимир. Завършва философия в Софийския университет. През 1963 г. защитава кандидатска (докторска) дисертация. Преподава във Военната академия в София, а от 1966 г. е доцент там. По същото време е хоноруван преподавател в Софийския университет. От 1968 г. е редовен доцент към катедрата по психология в университета. От 1970 до 1971 г. е ръководител на катедрата.[1] След като се обособява самостоятелна специалност „Психология“ към катедра „Психология“ той продължава да е ръководител на катедрата до 1983 г.[2] Същевременно от 1972 до 1973 г. е декан на Философския факултет на Софийския университет. Бил е дългогодишен ръководи­тел на „Катедрата по педагогика и психология“ на Военната академия „Г. С. Раковски“ и в Юго­западния университет. През 80-те години е директор на Института по образование „Тодор Самодумов“ и директор на „Център за научни изследвания“ към Комитета по култура. В периода 1982 – 1992 г. е директор на Централната лаборатория по психология при БАН (от 1990 г. Институт по психология).[3] През 1983 г. защитава дисертация за доктор на науките на тема „Необичайни ситуации и ситуативните особености на психиката“[4]. Пише в областта на социална, военната и екстремална психология и по-конкретно за поведението на личността в критични ситуации. Той е сред създателите и първи главен редактор на сп. „Психологични изследвания“. Умира в София на 22 ноември 1998 г.

На Георги Йолов е наречена улица в квартал „Кръстова вада“ в София (Карта).

 • Да възпитаваме смели и мъжествени воини. Военно издателство, 1957
 • Техниката на офицера. Военно издателство, 1960
 • Психически промени у младия войник. Военно издателство, 1964
 • Съвременната война и психиката на воина. Военно издателство, 1966
 • Психология на дисциплинарното нарушение. Военно издателство, 1968
 • Самообладанието на командира в боя. Военно издателство, 1969
 • Неофициалният лидер (тартора) в затворническата група. Министерство на правосъдието, 1971
 • Критичните ситуации и масовата психика. Изд. Наука и изкуство, 1973
 • Личността в критичните ситуации. Партиздат, 1975
 • Земетресението и амплитудите на психиката. С., Партиздат, 1977. 183 с. (Съавт.: Дончо Градев, Иван Паспаланов, Ч. Кискинов, Крум Крумов).
 • Психологически проблеми на социалистическия начин на живот и формирането на личността. Народна просвета, 1979 (Съавт. Крум Крумов).
 • Опасност и психична промяна. Изд. Наука и изкуство, 1981
 • Третата възраст. Самочувствие, активност, жизнена позиция. С., Наука изкуство, 1982. 263 с. (Съавт.: Иван Паспаланов, Хайгануш Силгиджиян, В. Топалова, Здрава Иванова, Дончо Градев, Чавдар Кискинов, Крум Крумов).
 • От върха на годините: Приемственост и сътрудничество между поколенията. Партиздат, 1982
 • Пред вратите на Алма матер: Социалнопсихологически измерения на кандидатствуването във ВУЗ. Изд. Наука и изкуство, 1986
 • Общуването: сътрудничество, дистанция, конфликтност. Военно издателство, 1986 (в съавторство с Дончо Градев).
 • Психическите резерви и високите спортни постижения. Военно издателство, 1987 (в съавторство с Димитър Кайков и Г. Христов).
 • Бедствия и масова психика. Военно издателство, 1989
 • Масови развлечения. 1990
 • Масови зрелища. 1991

Източници

редактиране
 1. Пирьов, Г. (2001) "Развитието на психологията в СУ „Св. Кл. Охридски“., с. 58
 2. Денев, Л. Историографско изследване: 50 години специалност "Психология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Психологията - традиция и съвременност, 1-2 юни 2022, с. 22
 3. Божинова, Р. In memoriam - 75 години от рождението на проф. Г. Йолов. Психологични изследвания, бр. 2, с. 7
 4. Профил на Георги Йолов в НАЦИД