Херон Александрийски е древногръцки изобретател, физик и математик, живял в Александрия, Египет, през 1 век.

Херон Александрийски
Ἥρων ὁ Ἀλεξανδρεύς
древногръцки инженер
Роден
около 10 г.
Починал
около 75 г. (65 г.)
Техника
ОбластМашинно инженерство, геодезия
Публикации„Пневматика“
„Аутоматопойетика“
„Диоптра“
ИзобретенияПарна машина, машина, задвижвана с вятър
Научна дейност
ОбластГеометрия, оптика, механика
Публикации„Метрика“
„Механика“
Херон Александрийски в Общомедия

Предполага се, че е работил в александрийския Музейон. Много от книгите на Херон са запазени до наши дни и са основен източник за познанията в областта на математиката и физиката в Древен Египет и Вавилония. В една от тях е описана и първата известна парна машина и първата машина, задвижвана с вятър.

 
Рисунка на Херонов двигател

Книгите, оцелели до наши дни, за които се приема, че са написани от Херон са:

  • Пневматика, описание на различни устройства, работещи с въздух, пара или вода под налягане. Сред тях са Хероновият двигател, наричан още еолопилът на Херон, първият известен монетен автомат, воден орган, водни часовници и други.
  • Аутоматопойетика, описваща механични и пневматични устройства, имитиращи чудеса в храмовете – отваряне и затваряне на врати, статуи, изливащи вино, и други.
  • Механика се основавава на работите на Архимед и е запазена само на арабски. Тя включва теория на движението и равновесието, както и методи за повдигане на тежки предмети с механични устройства.
  • Метрика е сборник с правила и формули за изчисляване на площта на равнинни фигури, околната повърхност и обема на тела и за разделяне на площта на фигури на части с определено съотношение. В тази книга е включена и Хероновата формула за изчисляване на лицето на триъгълник по дължината на неговите страни, както и итеративни методи за изчисляване на квадратен корен.
  • Диоптра включва описание на някои геодезически методи, както и на устройствата одометър и диоптра, уред, подобен на съвременния теодолит.
  • Белопоеика описва различни бойни машини.
  • Катоптрика се занимава с разпространението на светлината, отражението и използването на огледала.

От книгите Геодезия и Геопоника са запазени само отделни фрагменти. Понякога на Херон се приписват и книгите Геометрия, Стереометрика, Мензура, Хейробалистра и Дефиниции, но днес преобладава мнението, че това са по-късни компилации, основаващи се на неговите работи.