Химично изветряне

Химичното изветряне е природен процес, при който се наблюдава разрушаване и отнасяне на скалите и минералите от земната кора. То настъпва в резултат от тяхното химично взаимодействие с водата. Тя разтваря и отнася определени техни компоненти. Конкретният им състав зависи от свойствата на взаимодействащата със скалата вода.

Химичното изветряне протича по следните начини:

Различните видове скали не се поддават на химично изветряне в еднаква степен. То оказва най-силно влияние върху седиментните и някои метаморфни скали.