Цезкият език (дидойски език, цезийски език) се говори от дидойците, малобройно планинско население в Южен Дагестан.

Цезки език
цезйас мец
СтранаРусия
РегионЮжен Дагестан
Говорещи15 000
ПисменостКирилица
Систематизация по Ethnologue
-Севернокавказки
.-Североизточнокавказки
..-Цезийски
...-Западноцезийски
....→Цезки
Кодове
ISO 639-2cau
ISO 639-3ddo

Застрашен е от изчезване, тъй като няма писмена норма и не се изучава в училищата. Напоследък се правят опити за записване на устното народно творчество като се използва аварския вариант на кирилицата. Езикът е сравнително малко изучен.

Фонетични особености

редактиране

Притежава голям брой съгласни (33) и пет гласни звука.

Морфологични особености

редактиране
 • Цезкият език е ергатитивен и аглутинативен.
 • Притежава много сложна падежна система (около 64 падежа).
 • Имената се делят на класове (4 в единствено и 2 в множествено число).
 • Глаголът се изменя по клас чрез представки.
 • Съюзи няма; тяхната роля се поема от окончания, които се прибавят към всяка от частите на изречението, към които се отнасят.

Литература

редактиране
 • Alekseev, Mikhail E. & Rajabov, Ramazan N. (1993). "Prerequisites to the formation of Tsez writing system". Caucasian perspectives: 372-376.
 • Alekseev, Mikhail E. & Rajabov, Ramazan N. "Tsez language". Indigenous languages of the Caucasus 3.
 • Comrie, Bernard (1999). "Gender affixes in Tsez". The Emergence of the Modern Language Sciences: Studies on the Transition from Historical-Comparative to Structural Linguistics in Honour of E.F.K. Koerner 2: 279–288.
 • Comrie, Bernard (2002). "Participles in Tsez: An emergent word class?". Complex Sentences in Grammar and Discourse: Essays in Honor of Sandra A. Thompson: 19–30.
 • Comrie, Bernard (2004). "Oblique-case subjects in Tsez". Non-nominative Subjects 1: 113–127.
 • Comrie, Bernard & Polinsky, Maria (1998). "The great Daghestanian case hoax". Case, typology and grammar: 95-114.
 • Comrie, Bernard & Polinsky, Maria (1999). "Form and function in syntax: relative clauses in Tsez". Functionalism and Formalism in Linguistics 2: 77–92.
 • Comrie, Bernard & Polinsky, Maria (1999). "Reflexivity in Tsez". Typology and Linguistic Theory: From Description to Explanation, for the 60th Birthday of Aleksandr E. Kibrik: 319–339.
 • Comrie, Bernard & Polinsky, Maria (2003). "Constraints on reflexivization in Tsez". Current Trends in Caucasian, East European and Inner Asian Linguistics: Papers in Honor of Howard I. Aronson: 265–289.
 • Халилов, Мажид (1999). Цезско-русский словарь. Москва: Академия. ISBN 5-87444-086-0
 • Polinsky, Maria & Comrie, Bernard (1999). "Agreement in Tsez". Folia Linguistica 33.2 (Studies in Agreement): 109–130.
 • Polinsky, Maria & Potsdam, Eric (2001). "Long-Distance Agreement and Topic in Tsez". Natural Language and Linguistic Theory (19): 583-646.
Североизточнокавказки езици
Аваро-андийски аварски | андийски | ахвахски | багвалински | ботлихски | годоберински | каратински | тиндински | чадаколобски | чамалински
Даргийски гапшиминско-бутрински | даргийски | кайтагски | кубачински | муирински | мюрего-губденски | сирхински | урахински | цудахарски
Киналугски киналугски
Лакски лакски
Лезгински агулски | арчински | будухски | кръзки | лезгински | рутулски | табасарански | цахурски
Нахски бацбийски | ингушки | чеченски
Цезки бежтински | гинухски | гунзибски | инховарски | хваршински | цезки
Забележки: †мъртъв език