Цециниите (gens Caecina) са стара етруска фамилия от Volaterrae (Velathri на етруски) в Етрурия.

Познати от фамилията: