Черна кутия е термин, използван в различни области на науката и техниката за описване на компонент от дадена система, който се разглежда само по отношение на неговите „вход“ и „изход“.

Обикновено се приема, че съществува функционална зависимост между „входа“ и „изхода“, а вътрешното устройство, начинът на работа и моментното състояние на съответния компонент не са известни и не са съществени за целите на конкретната задача.

Този подход е особено полезен, когато даденият компонент е прекалено сложен и за конкретната цел може да се приложи опростяване. Друго приложение е, когато начинът на работа на компонента е неизвестен или е обект на изследване. Много често този подход всъщност дори води до по-прецизни резултати в сравнение със строго аналитичния подход, тъй като обикновено съществуват много неизвестни фактори.

Терминът черна кутия е дефиниран в някои науки като системотехника, кибернетика и физика, но на практика е изключително популярен в най-разнообразни области от науката, практиката и дори в обикновеното ежедневие. Всичко може да се разглежда като черна кутия - било то реално устройство, уред или машина, алгоритъм, организъм, социална група и т.н.

Прост пример е обикновената чешма. За ежедневни нужди е достатъчно да знаем, че чрез завъртане на кранчето (вход) можем да управляваме дебита на водата (изход) без да се интересуваме от конкретното устройство, използваните материали или механиката на флуидите, описваща движението на водата. В по-усложнен вариант имаме два входящи (кранчета за студена и топла вода) и два изходящи параметъра: дебит и температура. За да се научим да управляваме въпросната черна кутия, не ни е необходимо да навлизаме в подробностите на конструкцията на чешмата и теорията на флуидите.

Употреба

редактиране
 • В авиацията черна кутия се наричат записващите устройства, които съхраняват всички данни за полета на самолета. В случая става въпрос за журналистическа интерпретация, тъй като въпросните устройства обикновено са оранжеви на цвят.
 • В електрониката - запечатан компонент, който при повреда се подменя, без да се разпечатва и ремонтира.
 • В програмирането тестване на софтуер по метода черна кутия означава проверка дали програмата генерира очаквания резултат при зададени входни данни. [1] Терминът в случая указва, че не се проверява самия код на програмата.
 • В хардуера като черна кутия може да се обозначи устройство доставено заедно с даден продукт, при което доставчикът контролира и поддържа въпросното устройство, а потребителят няма достъп до него.
 • В кибернетиката терминът е въведен от Норберт Винер за обозначаване на непозната система, която трябва да бъде изследвана с методите на системната идентификация[2]
 • На фондовия пазар така се наричат програми и алгоритми, които оперират автоматично със сметките на клиенти при настъпване на определени пазарни условия. [3]
 • Във философията и психологията школата на бихевиористите разглежда човешкия разум като черна кутия[4]

Източници

редактиране
 1. Black-Box Testing: Techniques for Functional Testing of Software and Systems, by Boris Beizer, 1995. ISBN 0-471-12094-4
 2. Cybernetics: Or the Control and Communication in the Animal and the Machine, by Norbert Wiener, page xi, MIT Press, 1961, ISBN 0-262-73009-X
 3. Breaking the Black Box, by Martin J. Pring, McGraw-Hill, 2002, ISBN 0-07-138405-7
 4. "Mind as a Black Box: The Behaviorist Approach", pp. 85-88, in Cognitive Science: An Introduction to the Study of Mind, by Jay Friedenberg, Gordon Silverman, Sage Publications, 2006