Петостенът или пентаедър е многостен с пет стени. Представителите са триъгълна призма и квадратна пирамида. Геометричните разновидности с неправилни стени също могат да са построени.

Третият петостен, чиито стени са правилни многоъгълници, е изроден и се нарича петоъгълен колкотостен.

Име Картинка Върхове Ръбове Стени Стени по вида Дуален многостен
Квадратна пирамида
(Пирамида)
Square pyramid.png 5 8 5 4 триъгълника
1 квадрат
себедуален
Триъгълна призма
(Призма)
Triangular prism.png 6 9 5 2 триъгълника
3 квадрата
триъгълна дипирамида
Петоъгълен колкотостен
(Колкотостен)
Spherical pentagonal hosohedron.png 2 5 5 5 двуъгълника петоъгълен двустен

Вижте същоРедактиране