Изброяване на краен или безкраен брой числа в точно определен ред се нарича числова редица. Отделните числа, от които се състои редицата, се наричат нейни членове. Когато членовете не са числа, а елементи на предварително избрано множество, става дума просто за редица.

Редиците могат да бъдат крайни или безкрайни.

В информатиката вместо крайна редица често се използва терминът (едномерен масив) или вектор.

Формална дефиниция редактиране

Редица е изображение от вида

 ,

където

 ,

a   е произволно множество. Редицата се нарича безкрайна ако  .

Примери редактиране

Безкрайна числова редица от вида  :

 

Безкрайна числова редица от вида  :

 

Вижте също редактиране