Шаблон:Начална страница 11 ноември

Тихо Брахе
Подписалите примирието за края на Първата световна война
Jozef Pilsudski1.jpg